Kerkbode 23-09-2022

Zondag 25 september 2022
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. P. v.d. Voorde (Hardinxveld-Giessendam)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 100:1 n.m. Ps. 117:1
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Jeugdraad) 2. Kerkbeheer 3. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Marjolein Breedveld, Marit de Groot en Siem Kuiper

Omzien naar elkaar: “En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God.” Filippenzen 1:9-11. Dat deze “groter-wordende” liefde ons omzien naar elkaar mag stimuleren!

Belijdeniscatechese: D.V. maandagavond 10 okt. starten we om 19.30 uur in de pastorie aan de Dorpsstraat 29. Daar is ruimte om samen onderweg te gaan, waarbij we leren Jezus te volgen en Zijn Naam te belijden. Voor vragen of opgave mail predikant@hervormdwijngaarden.nl of 0184-701409. Jong en oud, hartelijk welkom!

Bericht van de kerkrentmeesters: Aangezien we allen te maken hebben met de stijgende kosten omtrent gas gaat ook in de kerk de temperatuur naar beneden. Dit is noodzakelijk om ook deze kosten te kunnen blijven dragen.

Opening winterwerk: Beste gemeenteleden we hopen u op het schoolplein zaterdag 24 sept. vanaf 15.30 uur en zondag 25 sept. in de kerk en tijdens het koffie drinken thuis te ontmoeten. Een gezegende opening van het winterwerk toegewenst.

Ouderenmiddag: Ook wij starten ons nieuwe seizoen. U bent van harte welkom op onze eerste middag 28 sept. om 14.45 uur in ’t Wingerds hof. Dhr. J. Trapman hoopt ons wat moois te laten zien van de natuur uit de Alblasserwaard. Bent u nog nooit geweest, kom dan toch eens. Hartelijk Welkom, namens Anja Vink en Rianne de Groot.

Vrouwenvereniging: Beste vrouwen uit onze gemeente, na een gezamenlijke opening met de mannenvereniging, hopen we onze eigen avonden te hebben met dit seizoen mooie bijbel studies over de Psalmen. Psalmen zijn voor ons allemaal toch zo bekend, maar wat betekenen ze allemaal? En wat kunnen we ervan meenemen in ons dagelijks geloofsleven ? Kom gerust eens kennismaken met ons, maandag 26 september 19.45 in ’t Wingerds Hof. Ook kunnen jullie een mooie flyer vinden achter in de kerk voor de invulling van stille tijd. Neem die mee en neem een kijkje op de website van Vrouw tot Vrouw. Namens het bestuur, Rianne de Groot.

Kerstprojectkoor: Het projectkoor o.l.v. Matthijs Hoogendijk begint op zondagavond 16 okt. weer met repeteren voor 3 Kerstconcerten. Er wordt afwisselend na de ochtend- of avonddienst in de kerk geoefend. Belangstellenden vanaf 15 jaar, die mee willen zingen, kunnen zich voor ma. 3 okt. opgeven via projecten@stichtingmph.nl . Je ontvangt dan een concertbrief met informatie over het project en de overige oefenmomenten. Voor vragen kun je contact opnemen met Teo Hoogendijk (06-15180678).

Agenda:
24-09: Opening winterwerk
25-09: Opening winterwerk/koffie drinken
25-09: JV
26-09: Vrouwenvereniging
28-09: Vrouwenbidstond
28-09: Ouderenmiddag
28-09: Bij de Bron​
29-09: Immanuel

Ten slotte: D.V. zondag 25 sept. is er in de eredienst aandacht voor de opening van het winterwerk n.a.v. het HGJB thema “enthousiasme gezocht”. We lezen en luisteren naar Gods Woord Romeinen 12 vers 1 t/m 21. We zien uit naar de krachtige werking van Gods Geest in het midden van Zijn gemeente door alle menselijke activiteiten heen. Bid u/jij ook om gezegende erediensten?

M.C. Stehouwer