Kerkbode 16-09-2022

Zondag 18 september 2022
09.30 uur: ds. M.C. v.d. Berg (Groot-Ammers)
18.30 uur: kand. J. de Vries (Papendrecht)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 42:1 n.m. Ps. 60:7
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer (insth.pred.plaats)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Mathilde van Os, Elise Leeuwis en Gerjan de Groot

Donderdag 22 september 2022:
Trouwdienst William Bakker en Elise Hoogendijk
15:15 uur: voorganger ds. M.C. Stehouwer

Omzien naar elkaar: Woonruimte gezocht: Yana is met haar 2 kinderen gevlucht uit Bucha (Oekraïne) en woont sinds 12 mei in ons dorp. Deze maand hoopt haar zus Natalia samen met haar dochter (14 jaar) naar Nederland te komen. Wie heeft er (tijdelijk) woonruimte voor hen? Het zou geweldig zijn als ze bij elkaar in de buurt kunnen wonen. Als u geen woonruimte heeft, wilt u dan meebidden dat God daarin zal voorzien? Contact graag via diaconie: Bart de Gier (0615196014) of Teo Aantjes (0612865868).

Catechese: Nu al willen we delen dat de catechese D.V. dinsdag 4 okt. weer zal beginnen. De jongeren van 12-14 jaar aanvang 18.30 uur, van 15-17 jaar aanvang 19.30 uur, 18+ groep aanvang 20.00 uur. Ook is er nog plaats in de belijdenis-groep. Weet je welkom!

Bijbelgesprekskring over Openbaring: D.V. woensdag 5 okt. hopen we in het nieuw seizoen te starten in ’t Wingerds hof waar we samen in gesprek gaan over Gods Woord in het boek Openbaring. De avonden starten om 20.00 uur en we ronden af rond 21.30 uur. We gebruiken het boekje “Mensenzoon tussen de kandelaren”, Bijbelstudies uit het gehele boek Openbaring, ds. A.W.J. Theunisse uit de Artios-serie, uitgeverij Jongbloed. Graag hoor ik van jong en oud wie er mee wil doen zodat ik op tijd dit materiaal kan bestellen. Opgave via mail: predikant@hervormdwijngaarden.nl of 0184-701409. Hartelijk welkom!

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is € 50,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank.

Mannen/vrouwenvereniging: Maandag 19 sept. beginnen we gezamenlijk met onze verenigingen. Ds. M.C. Stehouwer verzorgt de inleiding. Het is verrijkend om als gemeenteleden, bij elkaar te komen, om samen een bijbel gedeelte te bestuderen. Alle mannen en vrouwen van de gemeente zijn hierbij uitgenodigd. Ook als u/jij geen belijdend lid bent. We beginnen om 19.45uur in ’t Wingerds hof. Welkom!

Bijbelstudiekring : Christen zijn en gemeente zijn is niet alleen iets voor de zondag. Ook door de week is het belangrijk om met God en zijn woord bezig te zijn, persoonlijk, of met andere broeders en zusters. Zaken van de wereld komen gevraagd of ongevraagd ons leven binnen, voor de zaken van Gods Koninkrijk moeten we vaak iets meer moeite doen. Op de bijbelstudiekring komen we 1x per 2 à 3 weken bij elkaar in de huiselijke kring, om samen hiermee bezig te zijn. We gaan het boek: “Ontmoetingen met Jezus” van Tim Keller gebruiken dit seizoen. De eerste avond wordt gehouden op woensdag 21 sept. om 20:00 uur bij fam. Kraaijeveld, Dr. Ingelsestraat 3. Wees welkom ! Kom gerust vrijblijvend een keer een avond meemaken. Voor meer informatie: Hanneke Stolk (06 34673414).

Opening winterwerk: Beste gemeenteleden 24 en 25 sept. hopen we aandacht te schenken aan de opening van het winterwerk. We hopen elkaar te ontmoeten. Gisteren is er een inlegvel bij het Kontakt gedaan met gegevens en opgave strook. Een ieder van harte welkom!

Vakantie Bijbel-club: Als commissie van de Vakantie Bijbel-club (VBC) zijn we weer bezig met de voorbereidingen. Op dinsdag 25 en woensdag 26 okt. zal voor de kinderen van de basisschool de VBC plaats vinden. Houden jullie deze data vrij? Wij hebben er al zin in.

Mercy Ships: Beste gemeenteleden, broeders en zusters, Wereldwijd overlijden jaarlijks zo’n 16.9 miljoen mensen door gebrek aan chirurgische zorg. Goede zorg is niet bereikbaar vanwege afstand of financiële situatie. Elk jaar wordt een groep mensen, bijna zo groot als heel Nederland, van de kaart geveegd om deze reden. Zonde. Deze wetenschap motiveert mij ​om me hiervoor in te zetten. Daarom hoop ik vanaf 6 okt. mee te helpen met Mercy Ships, een christelijke stichting die met twee grote ziekenhuisschepen in Afrika hoop en genezing wil brengen. Tot 15 dec. (en mogelijk nog langer) wil ik mijn steentje bijdragen als medewerker in de eetzaal aan boord van de Global Mercy, het nieuwste schip van de twee. Deze ligt momenteel nog in Tenerife voor afbouw, testen van medische apparatuur, etc, om naar verwachting begin volgend jaar richting Afrika te varen. Wilt u bijdragen aan mijn reis en deze mooie organisatie? Fijn! Dat kan (onder andere) door gebed en het geven van een gift. Als hulpmiddel bij het gebed is er de mogelijkheid per mail een gebedsnieuwsbrief van Mercy Ships te ontvangen, zie daarvoor de website. Ook het geven van een gift kan via diezelfde website: www.mercyships.nl . Hopelijk staat bij het verschijnen van deze kerkbode ook mijn persoonlijke pagina op die site (In het menu onder ‘Wie we zijn’ – ‘Over Mercy Ships’- ‘De bemanning’), waar u ook specifiek aan mijn reis en verblijf kunt bijdragen.
Alvast bedankt en een hartelijke groet, Jeftha Stehouwer.

Agenda:
19-09: Mannen/vrouwenvereniging: aanvang: 19.45 uur in ’t Wingerds hof
21-09: Bijbelstudiekring: aanvang 20.00 uur: dr. Ingelsestraat 3

Ten slotte: D.V. zondag 18 sept. hopen twee gastvoorgangers Gods Woord te verkondigen. We bidden om gezegende erediensten voor jong en oud.​

M.C. Stehouwer