Kerkbode 24-05-2019

Zondag 26 mei 2019
09.30 uur: prof. dr. J. Hoek (Veenendaal)
18.30 uur: kand. D.A. Burggraaf (Arkel)

Voorzang: v.m. Ps. 131:4 n.m. Ps. 139:2
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie (Open Doors) 2. Kerkbeheer
Oppas: Mathilde van Os, Anna de Haan, Anna Ruisbroek

Donderdag 30 mei 2019 – Hemelvaartsdag
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: Ps. 98:2
Collecten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Jurian Bakker, Nathalie de Jong

Omzien naar elkaar: Volgende week gaan de jongeren van de gemeente op clubkamp. Wij wensen hen samen met de leiding een gezellige tijd en Gods zegen toe. Laten we biddend om de kinderen, tieners en jongeren van de gemeente en van ons dorp heen staan.

Rommelmarktcomité: De jaarlijkse plantenactie heeft een netto-opbrengst van € 795,=. Deze opbrengst is bestemd voor schietvereniging “De Vrijheid” en de jubileumeditie (40e) van de rommelmarkt. Hartelijk dank voor uw bestellingen. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de rommelmarkt op zaterdag 7 september al weer in volle gang. Binnenkort zullen wij langs de deuren gaan om medewerkers te vragen. Wij hopen u als medewerker of bezoeker op de rommelmarkt de mogen ontmoeten.

Reünie 25-jaar bijbelstudieweekenden Alblasserwaard: D.V. zaterdag 22 juni 2019 houden we een reünie in de Bossenkamp te Ottoland. Heb je je al opgegeven? Zie voor verdere informatie de algemene berichten van de kerkbode. En geef het door!

Kopij Kerkbode: In verband met Hemelvaartsdag moet de kopij eerder worden aangeleverd bij de drukker. Wilt u de kopij voor onze gemeente uiterlijk zaterdag 18.00 uur mailen? Alvast bedankt.

Agenda:
24-05: Stille tijd; kerk open van 19.00 tot 20.00 uur
25-05: Café de Kroon
29-05: Bijbelstudiekring 19.00 uur: Slotavond bij fam. Duister, Westeinde 4
29-05 – 01-06: Clubkamp Immanuël

Ten slotte: D.V. zondag 26 mei gaan twee gastvoorgangers voor in de dienst. Op Hemelvaartsdag D.V. donderdag 30 mei luisteren we naar het Woord van God uit Markus 16: 19. “Opgevaren ten hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader …” zo belijden wij het met de kerk der eeuwen. Laten wij volhardend de Hemelkoning Jezus Christus alle eer geven.

M.C. Stehouwer