Kerkbode 25 augustus 2023

Zondag 27 augustus 2023

09.30 uur: ds. M.H. Vastenhout (Sliedrecht) 18.30 uur: prop. A.C. Baan (Sliedrecht)

Voorzang: v.m.9:1   n.m. 2:7 Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (voedselbak)  2. Kerkbeheer (orgel)  3. Kerkbeheer U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27, of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99. Oppas: Nadia Vink, Elise Leeuwis en Siem Kuiper

Omzien naar elkaar:    Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal rust geven. Mat. 11 vers 28. We denken aan allen die met ziekte te maken hebben en aan huis gebonden zijn of in verpleeghuizen verzorgd worden. Ook aan degene die afgelopen week met rouw te maken hebben gekregen. Gebed is nodig, maar omzien naar deze broeders en zusters doormiddel van een kaartje wordt ook altijd zeer gewaardeerd. Belijdenis doen: De vakantie is voor de meeste voorbij. Het school en werk leven begint weer. Na de opening van het winterwerk D.V. 9 en 10 september hoopt de catechisatie seizoen weer te gaan starten. We hopen ook dat er mensen zijn die belijdenis catechisatie willen gaan volgen. Heeft u/jij vragen of wilt u meer informatie? Infomeer bij de scriba Rommelmarkt: A.s. zaterdag 26 augustus is weer de laatste ophaaldag voor de Rommelmarkt. Wij laten ons graag verrassen door een grote hoeveelheid verkoopbare spullen. Gelieve deze spullen voor 09.00 uur aan de weg te zetten. Alvast bedankt voor uw medewerking. Op zaterdag 2 september is de Rommelmarkt. Wees van harte welkom bij onze kramen en in het restaurant. Het Rommelmarktcomité. Een dankbare groet uit Guatemala: Na twee maanden met veel extra uitgaven, zoals het aankleden van ons nieuwe gasthuis, een grote reparatie van de auto, het inkopen van bijbels en bijbelstudiemateriaal enzovoort, dachten we dat het geld echt op was, en besloten we onze rekeningen te checken om te kijken of er nog wat over was. Tot onze verbazing zag ik dat er vorige maand een gift van ruim 3000 euro was overgemaakt door Jan-Willem en Hanneke Stolk! “Schrootgeld” zeg maar.
Iedereen die meedoet aan het verzamelen van oud ijzer (al is het maar bier dopjes sparen) hartelijk bedankt!
Alle beetjes helpen, en samen werken we in Gods Koninkrijk, in Nederland en in Guatemala.
Weet dat het geld goed besteed wordt.
In Christus verbonden, groeten van Jorge, Mariëtte, Yolanda, Rosina en Daniel Rojas. Agenda: 26-08 ophaaldag rommelmarkt Ten slotte: Afgelopen week stond de Winkidoe tent op het voetbalveld. Iedere dag was er voor jong en oud wel wat te beleven. Ook de nieuwe inwoners van Wijngaarden die het afgelopen jaar in het dorp zijn komen wonen werden warm welkom geheten, en deden mee met de activiteiten die georganiseerd werden. Van knutselen, een stormbaan of bingo tot een goed bezochte polderpraise en als afsluiting de tentdienst op zondag middag. Dankbaar kijken we daar op terug dat vele dorpsgenoten daar het evangelie mochten horen. En laten we ook bidden dat een ieder de rust mag ontvangen, en al zijn zorgen en noden bij onze Hemelse Vader mogen brengen.

Een hartelijke groet namens de Kerkenraad