Kerkbode 11 augustus 2023

Zondag 13 augustus 2023
09.30 uur: prop. H. Russcher (H.I. Ambacht)
18.30 uur: ds. F. Maaijen (Zwijndrecht)

Voorzang: v.m. Ps. 6:1  n.m. Ps. 108:1
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (GZB   2. Kerkbeheer (beeld- en geluidsinstallatie)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Suzanne de Gier en Rosanne de Jong

Zondag 20 augustus 2023
09.30 uur: ds. D.C.G. van der Kraan (Stolwijk)
14.30 uur: ds. E. van Wijk (Heukelum) /tentdienst

Voorzang: v.m. Ps. 119:53 
Collecten: v.m. 1. Kerkbeheer  2. kerkbeheer
Oppas: Mathilde van Os en Anna de Haan

   Omzien naar elkaar: Afgelopen week mochten dhr. en mevr. Stuij-van Hattum Van der Hoevenstraat 2 hun 55 jarig huwelijk gedenken. Dankbaar voor deze tijd die ze van de Heere mochten ontvangen. Ook zijn er veel zorgen bij Sija. De ziekte van kahler speelt weer erg op, en dat is ook erg zwaar voor haar zodat bezoek ontvangen op dit moment niet mogelijk is.
   Tentdienst 20 augustus: De avonddienst van 20 augustus wordt gehouden ‘s middags om 14.30 uur in de tent op hetvoetbalveld. Ds. E. van Wijk gaat in deze dienst voor. Er zijn stoelen aanwezig, maar om er zeker van te zijn om een zitplaats te hebben mag u ook uw eigen stoel meenemen. Dit is ook een mooie gelegenheid om uw buren/kennissen uit te nodigen die niet gewend zijn om naar de kerk te gaan.
    Giftenverantwoording  1e half jaar 2023:
Collecten:                           Verjaringsfonds:
jan:        € 1.796,51             € 223,50feb:        € 1.968,75             € 120,40mrt:       € 3.265,26              € 236,50
apr:        € 2.561,78             € 185,20mei:       € 2.712,95             € 184,50juni:       € 2.180,60             € 224,00Ontzettend bedankt voor alle giften.
   Agenda:
12-08: Mannenbidstond om 07.30 uur in de schuur van Jelle, leiding: Maarten Baan
12-08: Oud papier (Bart de Groot en Wessel v.d. Berg)
Ten slotte: In de afgelopen weken is er bij verschillende gemeente leden rouw in de familie of vriendenkringen gekomen. We denken hierbij aan de familie Koorevaar na het overlijden van broer/zwager Piet van Arie, Joke en Margriet.
En aan de familie Vink en iedereen die connecties heeft met de zwagers Sven en Ardin. Van harte bevelen we u deze families op in uw gebeden. 

Met een hartelijke groet,

Uw kerkenraad.