kerkbode 1 september 2023

Zondag 3 september 2023
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (Scherpenzeel)  
18.30 uur: prop. J.W. Sterrenburg (Sluipwijk)

Voorzang: v.m. Ps. 2:7 n.m. Ps. 9:1
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Stefanie de Wildt / Oekraine) 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
Oppas: Elske Baan en Saskia de Jong

   Giftenverantwoording: Via dhr. M. Boot is € 55,- en 2x € 20,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank daarvoor!

   Rommelmarkt: A.s. zaterdag 2 september bent u van harte welkom op de Rommelmarkt. Van 07:30 tot 15:00 uur zijn in de Brouwerstraat, op het schoolplein en rondom ’t Wingerds hof meer dan 40 kramen aanwezig van waaruit een groot assortiment aan gebruikte spullen aangeboden worden en vele lekkernijen te koop zijn. Voor koffie met appeltaart en de lunch kunt u terecht in ’t Wingerds hof. Ook dit jaar wordt weer een vaste éénrichtingsroute gelopen. Tijdens de Rommelmarkt is de kerk geopend en zal op meerdere tijdstippen het orgel bespeeld worden door onze vaste organisten. Tot ziens op de Rommelmarkt!

   Opening winterwerk: Beste gemeenteleden 9 en 10 september hopen we aandacht te schenken aan de opening van het winterwerk. We hopen elkaar te ontmoeten. Gisteren is er een inlegvel bij het Kontakt gedaan met gegevens en opgave strook. Een ieder van harte welkom!!!

   Agenda:
06-09: Collectemuntenverkoop van 19:00 tot 20:00 uur in de consistorie

   Ten slotte: Afgelopen week was onze consulent ds. H.J. van der Veen 40 jaar predikant. In het RD stond een mooi artikel over zijn tijd als predikant. Ook via deze wegwillen we hem feliciteren met dit jubileum, en hem ook van harte Gods zegen toewensen.

Een hartelijke groet namens de Kerkenraad.