kerkbode 26 mei 2023

Zondag 28 mei 2023 1e Pinksterdag
09.30 uur: prop. A. van der Werf (Amersfoort)
18.30 uur: ds. D.C.G. van der Kraan (Stolwijk)

Voorzang: v.m. Ps. 139:2  n.m. Ps. 98:1
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (GZB: steviger basis voor Albanese kerken)  2. Kerkbeheer (beeld en geluid) 3. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27, of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Suzanne de Gier, Anna en Maaike de Haan

Maandag 29 mei 2023 2e Pinksterdag
10.00 uur: EZC bijeenkomst op het voetbalveld (zie bericht in vorige kerkbode)

Oppas: Elske Baan en Elise Leeuwis

   Omzien naar elkaar: Huwelijk: Op donderdag 8 juni geven Myrna Wiersma en Boudewijn Krijgsman elkaar het ja-woord in het stadhuis van Dordrecht. Ze willen God danken en Zijn zegen vragen over hun huwelijk in de Trinitatiskapel te Dordrecht onder leiding van Ds. W.A. Zondag. We wensen dit aanstaande bruidspaar van harte Gods zegen toe in hun huwelijk, en ook in de Ger. Gemeente van Dordrecht waar jullie op 2 e pinksterdag belijdenis hopen te doen.
Giftenverantwoording: Via dhr. M. Boot is € 20,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank!

  Oud Papier: In het eerste kwartaal van 2023 hebben we weer het mooie bedrag van € 319,20  mogen ontvangen met het ophalen van oud papier. Als Jeugdraad zijn we blij om deze bedragen te mogen ontvangen, en kunnen er veel activiteiten georganiseerd worden voor de kinderen en jeugd binnen het dorp. Allen hartelijke dank!

   Rommelmarktcomité: De netto opbrengst van de plantenactie is € 1 .100,= welke is bestemd voor de Jeugdvereniging van de Hervormde Kerk in Wijngaarden en stichting MPH (Matthijs Hoogendijk).  Ook namens de deelnemers heel hartelijk dank voor uw bestellingen. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de Rommelmarkt op zaterdag 2 september al weer in volle gang. Binnenkort zullen wij langs de deuren gaan om u als medewerker te vragen voor de Rommelmarkt.

   2e Pinksterdag: Live meekijken met Opwekking 2023. Voor jong en oud zal er op het voetbalveld op Tweede Pinksterdag een programma worden georganiseerd. Er is een live verbinding met Opwekking in Biddinghuizen. Welkom vanaf 9.30 uur. Het programma start om 10.00 uur. Vergeet niet een stoel mee te nemen. Doe je mee met de Amerikaanse maaltijd? Neem dan zelf wat mee. Meer info te vinden bij Arja, Rianne of Maarten of zie vorige kerkbode. 

   Grote schoonmaakbeurt kerk: Ook dit jaar willen we de kerk weer een grote schoonmaakbeurt geven. Deze staat gepland op D.V maandag 5 juni voor de mannen, vanaf half 7 in de avond. Dinsdag 6 juni voor de vrouwen, vanaf  9 uur in de morgen. Voor koffie en koek word gezorgd. Met elkaar willen we de kerk weer laten stralen. Vriendelijke groet, het kosters team.

   Agenda:
31-05: Vrouwenbidstond: Burg. Topstraat 1, voorbereiding: Anja  

  Ten slotte: Vorige week mochten we als club een leuk kamp met elkaar hebben in Schaijk. We hadden prachtig weer en mooie ontmoetingen onderling. Tijdens het kamp stonden we bij drie jonge Bijbelse personen stil, namelijk Daniel, Jozef en Jeremia. Allemaal hadden ze een roeping ontvangen van God in lastige tijden, ondanks dat hielden ze vol in het dienen van God. Er komt zoveel op ons en de jongeren af. Laten we biddend om hen heen staan dat ze God mogen blijven zien ondanks alles wat er om hen heen gebeurt.   Hartelijke groet vanuit de kerkenraad.