Kerkbode 27-08-2021

Zondag 29 augustus 2021
09.30 uur: ds. G. Herwig (Nunspeet)
15.00 uur: Tentdienst
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 84:4
Collecten: v.m 1. diaconie (noodhulp Haïti) 2. kerkbeheer p.m. 1. onkosten tentdienst 2. kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Josien Kuiper en Nathalie de Jong

Omzien naar elkaar: Tal van activiteiten worden er georganiseerd is ons dorp in deze dagen. Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en echt om te zien naar elkaar door een open gesprek aan te gaan en door te luisteren naar jong en oud. Bid daarom voor alle mensen om je heen die je mag ontmoeten … “Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.” 1 Tim. 2:3-4.

Belijdenis doen: Ouderen en jongeren worden bij deze hartelijk uitgenodigd om na te denken en er over in gesprek te gaan om belijdenis van het geloof in de Drieenige God te doen. Iedereen die er vragen over heeft of er over nadenken wil is welkom om te reageren:
predikant@hervormdwijngaarden.nl of 0184-701409.

Diaconie collecte: Zondag morgen zal de opbrengst van de diaconie collecte bestemd zijn voor de noodhulp in Haïti. Een ieder heeft de beelden wel gezien in de media van de aardbeving die daar veel schade heeft aangericht. Vele mensen zijn daar dakloos geworden en hebben hun naaste familie leden verloren. Tearfund is daar al actief bezig omdat dit land al meerdere malen ramp op ramp te verduren heeft. Er is nu vraag naar voedselpakketten, schoon drinkwater en tijdelijke onderkomen, en daar zouden we als diaconie graag aan bij willen dragen zodat het werk van Tearfund door mag gaan. Mogen we ook op uw bijdrage rekenen?. Ook vragen we of u de slachtoffers en de hulpverleners mee wilt nemen in uw gebed.

Gemeentekalender: De data van geplande club- of verenigingsactiviteiten voor op de nieuwe gemeentekalender kunnen bij voorkeur digitaal worden doorgegeven aan de scriba. Graag vóór 4 sept. a.s.

Rommelmarkt: Zaterdag 28 aug. is al weer de laatste ophaaldag voor de rommelmarkt! Wij hopen een grote hoeveelheid spullen bij u thuis te mogen ophalen. Gelieve deze spullen voor 09.00 uur aan de weg te zetten. Alvast bedankt voor uw medewerking. En het goede nieuws is dat de 41e rommelmarkt op zaterdag 4 september doorgang kan vinden. Wel vanzelfsprekend op 1,5 meter en in een iets andere opstelling van de kramen. Uw familie, vrienden en kennissen zijn natuurlijk ook van harte welkom, dus verspreid het goede nieuws! Het Rommelmarktcomité.

Agenda:
28-08 : Ophaaldagspullen voor de rommelmarkt.
0 1-09 : Collectemuntenverkoop van 19.00 – 20.00 in de consistorie van de kerk (U kunt ook collectemunten bestellen door een sms of whatsapp ter sturen naar de collectemuntentelefoon: 06-38887224.

Ten slotte: D.V. zondagmiddag 29 aug. is er om 15.00 uur een tentdienst op het veld achter ’t Wingerds hof. Het thema van deze dienst zal zijn “zeker zijn in een onzekere wereld!” Jij en ik, wij leven als jongeren en ouderen in een onzekere wereld met een grote diversiteit aan maatschappelijke discussies en eigen meningen. Is er zoiets als zekerheid, rust en vrede te vinden in deze onzekere wereld? Kom naar de tentdienst en neem andere dorpsbewoners mee, want iedereen is welkom. We bidden voor elkaar om een gezegende zondag en goede diensten rondom het Levende Woord Jezus Christus Die gezegd heeft “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven”!

M.C. Stehouwer