Kerkbode 29-05-2020

Zondag 31 mei 2020 1e Pinksterdag
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. J. Domburg (Aalst)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 100:1 n.m. Ps. 100:3
Collecten: v.m.1. kerkbeheer (doelcollecte instandhouding predikantsplaats) 2. kerkbeheer
n.m. 1. diaconie 2. kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Er is geen oppas.

Maandag 01 juni 2020 2e Pinksterdag
09.30 uur: Zanguur

Omzien naar elkaar: Per 1 juni lijkt het verantwoord om samen te komen met maximaal 30 mensen, zie de bijgevoegde brief in dit kerkblad. Als wij zo samenkomen, dan zijn wij nog lang niet compleet! We missen jongeren en ouderen, we missen elkaar. Houdt elkaar volhardend in het oog.

Zanguur: Op 2e Pinksterdag om 09.30 uur organiseert de Evangelisatiecommissie een zanguur met als thema: ‘Vruchten van Pinksteren’. Teksten uit de Bijbel zullen worden verbonden aan liederen, die te maken hebben met de Vruchten van de Geest. Een aantal (gast)musici zal onder leiding van Matthijs zorgen voor de muzikale begeleiding. De gemeente kan dit zanguur thuis via de livestream en de kerkradio volgen. Op de site van de kerk kan het programma worden gedownload. De meeste liederen komen uit: ‘Op Toonhoogte’ (Nr. 273, 115, 293, 372, 185). Voor de kinderen staat er een kleurplaat op de website van de gemeente.

Gemeente voor elkaar: In de afgelopen weken hebben we 3 keer per week een kerkradio en livestream uitzending verzorgd. De corona maatregelen zijn inmiddels iets versoepeld en hiermee komen we dan ook aan het einde van deze uitzendingen. Wij hebben ze in ieder geval met veel plezier voor u gemaakt en we hopen dat u er ook van genoten heeft. Piet en Maarten

Ten slotte: Op de 1e Pinksterdag, DV zondag 31 mei, luisteren we in de morgendienst naar Gods Woord uit Handelingen 2:1 t/m 13 en Romeinen 12:1 t/m 8. Gods Geest wil werkzaam zijn in het leven van elke gelovige, jong en oud, wat een genade! Op de 2e Pinksterdag is er bijzondere aandacht voor de vruchten van de Geest (vgl. Galaten 5:22). Laten wij met volharding, thuis en samen, luisteren naar Gods betrouwbare Woord. Hij spreekt nog steeds door Zijn Geest, wat een geduld! We bidden om rijk geïnspireerde diensten.

M.C. Stehouwer