kerkbode 3 maart 2023

Zondag 5 maart 2023

10.00 uur: prop. M. van Genderen (Leerdam)
18.30 uur: dr. J. Hoek (Veenendaal)

Voorzang: v.m. Ps. 40:4  n.m. Ps. 115:1
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (GZB Malawi)  2. Kerkbeheer (onderhoud kerkgebouw)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Nadia Vink en Nathalie de Jong

Woensdag 8 maart 2023 Biddag
10.00 uur: ds. M. van Heijningen (Alblasserdam)
19.30 uur: ds. J.J. Verhaar (Lekkerkerk)

Voorzang: v.m.  Ps. 121:1  n.m. Ps. 3:2
Collecten: 1. Kerkbeheer (biddagcollecte) 2. Kerkbeheer
Oppas: Janet v.d. Berg en Marjoke de Groot

   Omzien naar elkaar: Zo mochten we afgelopen zondagavond in de kerk horen over het bekende gezegde “jong geleerd, isoud gedaan”. Hiermee haalde dominee de Leeuw het bidden aan wat we als kind hebben mogenleren van onze ouders en dat we dat iedere dag mogen en moeten doen. We willen u vragen of u de rouw dragende families Van den Berg en Ruitenbeek, die vorige week hun geliefde naar hun laatste rustplaats moesten brengen, wil opdragen in uw gebeden. Denk ook aan degene die korter of langer geleden hun dierbare hebben verloren.
   Agenda: 
05-03: JV
06-03: Mannenvereniging
09-03: Immanuel

   Ten slotte: Volgende week woensdag is het biddag. Een dag om stil te staan bij hetgeen dat gewas en arbeid niet vanzelf sprekend is. In de morgendienst zullen de kinderen van basisschool de Zaaier aanwezig zijn.

Een hartelijke groet namens de kerkenraad.