kerkbode 10 maart 2023

Zondag 12 maart 2023

10.00 uur: prof. dr. H. v.d. Belt (Woudenberg)
18.30 uur: ds. R. van der Knijff (Molenaarsgraaf)
Voorzang: v.m. Ps. 25:2  n.m. Ps. 51:4
Collecten: in beide diensten: 1. Kerkbeheer  2. Kerkbeheer (energiekosten)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99
Oppas: Elske Baan, Henrike Smits en Maaike de Haan

   Omzien naar elkaar: “ En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof”. Galaten 6:9-10.

   Afscheidsavond fam. Stehouwer: D.V. donderdagavond 30 maart is de nieuwe datum voor het afscheid van fam. Stehouwer. Deze avond zal in ’t Wingerds hof zijn. U bent vanaf 19.45 uur welkom, we starten om 20.00 uur.

   Zangdienst 2e Paasdag: Als Evangelisatiecommissie zoeken we mensen die ook dit jaar mee willen zingen tijdens de zangdienst op 2e Paasdag! We oefenen onder professionele begeleiding op donderdagavond 23, 30 maart en 6 april in de kerk. We starten om 19.30 uur. Wil je meedoen? Laat het ons weten!  Groetjes Rianne en Arja tel 0642474804.

   Zingen na de dienst: Zondag is er weer zingen na de avonddienst. Zingt u/jij weer mee?We gaan de vol-gende liederen zingen uit Weerklank:140:1,3,4,7 /144: alle 4 /381:1,2,3  /362:1,3,4 /439:1,2,4 /420:alle 4  

   Wingerdknopjes: Ook dit jaar zingen we met koor tijdens de zangdienst op tweede Paasdag. Zit je niet op koor, maar wil je wel meedoen, dan ben je welkom op de dinsdagmiddag om 15.30-16.30 in ’t Wingerds hof.

    Agenda:
11-03: Mannenbidstond: om 07.30 uur in de schuur van Jelle, voorber. Jan Willem Stolk
11-03: Oud papier (Wessel v.d. Berg en Johan Brandwijk)
11-03: De Kroon
12-03: Zingen na de dienst  
13-03: Vrouwenvereniging
15-03: Vrouwenbidstond: dr. Ingelsestraat 3, voorber. Hanneke
15-03: Kerkenraadsvergadering
15-03: Bij de Bron
15-03: Bijbelstudiekring
  Ten slotte: Vorige week zondag middag zijn we met enkele gemeenteleden naar de intrededienst van ds. M.C. Stehouwer in Scherpenzeel geweest. De intrede preek ging over “Zie het Lam Gods” vanuit Johannes 12: 20 – 33. In dit kerkgebouw zijn prachtige ramen met Bijbelse afbeeldingen zichtbaar. Op één daarvan is een lammetje afgebeeld. Ook hier maakte ds. Stehouwer gebruik van een voorbeeld om het de kinderen duidelijk te maken. Hij zette een kinderstoeltje neer in het gangpad van de kerk en vroeg of één van de kinderen daar plaats wilde nemen. Vandaar keek je door de preekstoel heen, en zag je het Lam Gods. Dit is wat we als mens moeten doen. Ons klein maken als een kind en niet naar de dominee kijken, want die komen en gaan. Maar ons richten op Christus. Hij die onze zonden op zich nam. Van hieruit willen we ds. Stehouwer en zijn gezin nogmaals Gods zegen toewensen in het werk wat ze daar mogen verrichten in Scherpenzeel.

Een hartelijke groet namens de kerkenraad.