Kerkbode 30-10-2020

Zondag 1 november 2020
10.00 uur: ds. J. Muller (Bleskensgraaf) – Oost
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer – West
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 15:1 n.m. Ps. 119:3
Collecten: In beide diensten 1. diaconie 2. kerkbeheer 3. kerkbeheer (extra collecte)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Janet v.d. Berg, Rosanne de Jong en Ellis Kuiper

Woensdag 4 november 2020 (dankdag)
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer – West
19.30 uur: ds. M.C. Stehouwer – Oost

Voorzang: v.m. Ps. 100:1 n.m. Ps. 100:4
Collecten: v.m. 1. dankdagcollecte n.m. 1. dankdagcollecte 2. kerkbeheer
Oppas: Mathilde van Os en Saskia de Jong

Catechese: Maandag 2 nov. is er geen catechese i.v.m. de dankdag. De week erop hopen we elkaar op de bekende tijdstippen weer te ontmoeten.

Stemmingsbijeenkomst: D.V. donderdag 12 nov. is er een tweede verkiezingsavond gepland in de vacature van ouderling Jurian Bakker. De avond zal in grote lijnen hetzelfde verlopen als de vorige avond en is online te volgen. Opening om 19.15 uur. Stemmen van 19.30 – 20.00 uur (A t/m J) en 20.00 – 20.30 uur (K t/m Z) in de hal van de kerk. Uitslag en afsluiting rond 20.45 uur. Houd u a.u.b. aan de afspraken i.v.m. coronamaatregelen. Formulieren om per volmacht te stemmen zijn te downloaden van de website of af te halen bij de scriba. Maximaal twee per lidmaat. In de volgende kerkbode vermelden we de broeders die op dubbeltal staan. We vragen uw gebed voor de vervulling van de vacature.

Agenda:
01-11: JV
02-11: Mannenvereniging
03-11: Jonge stellenkring
05-11: Immanuel

Tenslotte: D.V. zondag 1 nov. spreekt de Heere ons weer aan door Zijn Woord, wat een genade en trouw! Dat zien we ook terug in het spoor wat de Heilige Geest trok in de kerkgeschiedenis. De hervormingsdag en het zingen van het Lutherlied helpen ons vol eerbied en ontzag herinneren aan Gods genade in het Levende Woord; Jezus Christus. In de avonddienst luisteren we, thuis en in de kerk, naar Gods Woord vanuit Hebreeën 12:18 t/m 29. In de morgendienst op de dankdag D.V. woensdag 4 nov. luisteren we samen met de kinderen van de basisschool naar een geschiedenis uit de zendingsreis van Paulus: Handelingen 27: 14-44. Het thema zal zijn “Dank God in alles”. De preekstof voor de avonddienst zal Psalm 138 zijn. Deze Psalm is de thema-psalm voor de kinderen:
“’k zal met mijn ganse hart Uw eer vermelden, Heer, U dank bewijzen.” We bidden dat jong en oud in de dankbaarheid tot God mag groeien, tot eer van Zijn heilige Naam.

M.C. Stehouwer