Kerkbode 31-01-2020

Zondag 02-02-2020
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. J. Muller (Bleskensgraaf)

Voorzang: v.m. Ps. 121:4 n.m. Ps. 42:5
Collecten: In beide diensten 1. diaconie 2. kerkbeheer
Oppas: Mathilde van Os, Marit de Groot en Henrike Smits

Omzien naar elkaar: “…versterk dan uw broeders”. Lukas 22:32 b. Gelovige volgelingen van Jezus Christus krijgen de opdracht om anderen te versterken. Over omzien naar elkaar gesproken! Uiteraard kun je een ander alleen maar versterken als je zelf verbonden bent met de Heere. Psalm 27: 1 “De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben?” Overdenk deze woorden ook eens in het licht van het Heilig Avondmaal en deel dit met elkaar!

Rond het Heilig Avondmaal: Jong en oud is uitgenodigd voor een moment van onderwijs en bezinning op het Heilig Avondmaal. We doen dat deze keer samen met (belijdenis)catechisant(en) en komen samen op D.V. maandag 3 febr. om 20.30 uur in de bovenzaal van de kerk. Hartelijk welkom! Op woensdag 5 febr. zal er van 19.30-20.00 u. Censura Morum gehouden worden in de consistorie van de kerk.

Belijdenisdienst: Nu al willen we delen dat de belijdenisdienst dit seizoen niet op eerste Pinksterdag zal zijn maar D.V. zondagmorgen 5 april.

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is 50 en 20 euro ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank!

Collectemunten verkoop: I.v.m. Censura Morum op woensdag 5 febr. is er collectemunten verkoop op donderdag 6. febr. van 19.00-20.00 uur in de consistorie

Dr. I. Boot: De heer C. Hoogendoorn uit Zwijndrecht is, met toestemming van de familie, bezig om een biografie te schrijven over dr. Izaak Boot. Ds. Boot was predikant in Wijngaarden van 25-05-1961 tot 24-06-1973. Hij is opzoek naar informatie over die periode om zo het verblijf in Wijngaarden wat meer in beeld te krijgen. Graag zou hij in contact komen met mensen die hem hebben beroepen of hem van dichtbij hebben meegemaakt. Ook vraagt hij of er mensen zijn die kerkbodes en bandrecorder- of cassettebanden met preken uit die tijd hebben bewaard. Kunt u helpen? Neem dan contact op met de heer Hoogendoorn: 078-6208435 of 06-51034675 of met scriba M. Wervenbos.

Agenda:
31-01: JV Sportief
31-01: Stille tijd: kerk open van 19.00-20.00 uur
01-02: De Kroon
03-02: Mannenvereniging
03-02: Bezinning Heilig Avondmaal / Catechese en 18+gespreksgroep
05-02: Vrouwenbidstond: 09.00 uur; locatie Anja Vink, Matenasche Scheikade 6
05-02: Bij de Bron
05-02: Censura Morum
06-02: Collectemunten verkoop van 19.00 tot 20.00 uur in de consistorie

Ten slotte: In de diensten van voorbereiding, bediening en dankzegging van het Heilig Avondmaal D.V. zondag 2 en 9 febr. luisteren we samen naar Gods Woord vanuit 1 Thessalonicenzen 2:17 t/m 3:13. We bidden om rijk gezegende erediensten.

M.C. Stehouwer