Kerkbode 5 april 2024

Zondag 7 april 2024

10.00 uur: ds. T. van Bruggen (Streefkerk)

18.30 uur: ds. G.J. Roest (Gouda)

Voorzang: v.m. Ps. 22:1 n.m. Ps. 136:1

Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (stichting Noam Eliëzer Nederland) 2. Kerkbeheer (Onderhoud kerkgebouw) 3. Extra kerkbeheer

Oppas: Mathilde van Os, Gerjan de Groot en Maaike de Haan

  St. Eliëzer Nederland/bezoek vanuit Israël: Op een bijzondere manier heb ik afgelopen  september in Jeruzalem een bijzondere rabbi ontmoet. Wat bijzonder is, dat hij vertelde over zijn verlangen om christenen te ontmoeten. Hij vertelde mij waarom. Rabbi Yitzchak Naki en zijn vrouw Tzipora hebben stichting Noam Eliëzer in Jeruzalem opgericht om Gods wil te doen. Ze willen het respect en de liefde voor God bevorderen door met hun organisatie Israël te zegenen met de Torah en liefdadigheidswerk. De Torah leert ons om barmhartig te zijn en  anderen lief te hebben. Rabbi Naki en Tzipora hebben hun leven gewijd aan het bouwen van een brug tussen Joden en christenen. De geschiedenis leert ons dat dit niet eenvoudig is, maar wij geloven dat God Zijn volk met geloof, hoop en liefde wil helpen om samen sterk te staan. D.V. zondag 7 april in de avonddienst wil hij graag een ontmoeting met ons. Hij zal vertellen waarom hij hier in de gemeente wil zijn. We danken voor de mogelijkheid die God ons geeft door middel van Rabbi Naki om met Gods volk te verbinden. Hartelijke groet, Joke Roodenburg

   Belijdenisdienst: Dit winterseizoen heeft Jaco de Bondt samen met 6 andere bewoners van de Buitenhof belijdeniscatechisatie gevolgd bij ds. C.D. Zonnenberg in Hardinxveld-Giessendam. D.V. zondag 7 april is de belijdenisdienst. We zijn heel dankbaar dat Jaco samen met zijn medebewoners deze stap in hun geloofsleven willen zetten en wensen hem van harte Gods zegen toe. Jaco zal het fijn vinden als ervanuit onze gemeente meegeleefd wordt door middel van gebed en/of een kaartje. Zijn adres is: Buitendams 326L, 3371 BS Hardinxveld-Giessendam.

   Huwelijk: We ontvingen een trouwkaart van Daan de Koning en Angela de Jong. Zij geven hierbij kennis om op 3 mei te gaantrouwen. De kerkelijke inzegening van hun huwelijk vindt om 16.00 uur plaats in de dorpskerk (Kerkpad 2) van Bunnik onder leiding van ds. G. van Dijk (NGK) uit Sliedrecht. Daan en Angela gaan wonen in de Joh. Kraaijeveldstraat 38, 3361 VM Sliedrecht.

   Agenda:

09-04: Jonge stellen/vrijgezellenkring

             De Vuursteen

10-04: Vrouwenbidstond; voorber. Andrea (loc. Cort v.d. Lindenlaan 12, Sliedrecht)

            Kerkenraadsvergadering

11-04: Immanuel

12-04: Actiemarkt Costa Rica:16.00-19.00 uur (in/om CBS De Zaaier)

Ten slotte:

(Een gedicht van Ad den Besten)

Eenmaal, wanneer mijn uur zal slaan

en ik de donkere straten

der ondoordringbare nacht moet gaan,

ach, wil mij niet verlaten.

Heer Jezus, leid mij naar uw land,

Ik leg mijn leven in Uw hand.

Dat Gij het zult bewaren.

Omdat Gij opstond uit het graf,

Kan mij de dood niet binden.

Gij neemt mijn angst en zorgen af

En doet mij vreugde vinden.

Waar Gij, Heer Jezus Christus, zijt,

Daar zal ik zijn in eeuwigheid.

Ja, ik ga heen in vrede.

Hartelijke groet,

                                  de kerkenraad