Kerkbode 12 april 2024

Zondag 14 april 2024

10.00 uur: ds. J. Hogenhout (Langerak)

18.30 uur: dhr. Pal Balogh (JIG-dienst)

Voorzang: v.m. Ps. 150:3 n.m. Ps. 22:1

Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer (kosten opknappen kerkplein)

Oppas: Liesbeth de Bondt en Petra de Kluijver

   Omzien naar elkaar: Mevr. Van der Heijden-Tukker is afgelopen week verhuisd naar Graafzicht. Ze blijft nu ze daar woont meeleven met onze gemeente. Haar adres is Burg. Dekkingstraat 1, 2971 AC Bleskensgraaf(Kamer 108). Haar telefoonnummer is 0184-698763. Meeleven, op wat voor manier dan ook, wordt door haar zeer gewaardeerd.

   Geboorte: Wees sterk en moedig, vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heere is je bewaarder (Jozua 1:9 en Psalm 121:5) Met deze woordengeven Jurian en Annette Bakker-de Ruijter (Dr. Ingelsestraat 8) God de eer voor de geboorte van hun vierde kindje Jozua Adriaan Abraham. Jozua is het broertje van Marilyn, Daniël en Salomé en is geboren op donderdag 4april. We feliciteren dit gezin met de geboorte van Jozua, en wensen hen van harte Gods zegen toe.

   Rommelmarktcomité: D.V. zaterdag 13 april houden we de eerste ophaaldag van dit jaar. Vanaf 9 uur kunt u nog goed bruikbare spullen aan de weg zetten, deze worden opgehaald. Geen grofvuil of onverkoopbare zaken, deze kunnen wij niet meenemen. Bedankt voor uw medewerking!

   JIG: Zondagavond 14 april zal er weer een Jeugd in de Gemeente dienst in de kerk van Wijngaarden zijn. Het thema van deze dienst is: “Haal het stof van je Bijbel!” De spreker van deze dienst is Pal Balogh. Pal zal naar aanleiding van de geschiedenis van de Emmaüsgangers en het verhaal van discipel Thomas, een oproep doen om je te verdiepen in het woord van God! De dienst begint om 18.30 uur. Neem je je buurman en/of buurvrouw mee? Jong en oud van harte welkom. 

   Ouderenmiddag: Woensdag 17 april is de laatste ouderenmiddag van dit seizoen om 14.45 uur in ’t Wingerds hof. Er hoopt iemand te komen van Christenen voor Israël. Om 17.00 sluiten we het seizoen af met een broodmaaltijd. Hiervoor moet u zich opgeven bij Rianne de Groot, tel. 412726. Wilt u opgehaald worden bel dan Anja Vink, 06-22380171. We hopen op een fijne middag. Komt u ook?

   Gemeenteavond: Afgelopen seizoen hebben we in samenwerking met de werkgroep veilige kerk nagedacht over kerken homoseksualiteit. Herman van Wijngaarden van Hart voor homo’s heeft ons daarbij begeleid.Graag nodigen we u dan ook uit op de gemeenteavond over “kerk en homoseksualiteit” op donderdag 18 april waar Herman van Wijngaarden ons als christelijke gemeente wil meenemen in dit belangrijke en gevoelige onderwerp. Ook de jeugd van Wijngaarden van harte uitgenodigd. Deze avond begint om 20.00 uur in ’t Wingerds hof.

   Agenda:

13-04: Oud papier (Joas Hoogendijk en Piet van Driel)

            WoW: 7.30 uur in schuur van Jelle (leiding: Jurian Bakker)

            1e Ophaaldag rommelmarkt

            Instuif

14-04: JIG dienst

            JV

17-04: Ouderenmiddag

           Bijbelstudiekring

           Jeugdraadvergadering

18-04: Gemeenteavond

   Ten slotte: een hartelijke groet namens,

                                                                   De kerkenraad