Kerkbode 29 maart 2024

Zondag 31 maart 2024 – Eerste paasdag

10.00 uur:  ds. J.A. Brussaard (Barneveld)

18.30 uur:  ds. F. Hoek (Schoonhoven)

Voorzang: v.m. Ps. 136:1 n.m. Ps. 25:1

Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Gevangenenzorg Nederland)

                  2. Kerkbeheer (Preekbeurtvergoeding gastpredikanten)

Oppas: Nadia Vink en Elise Leeuwis

Maandag 1 april – Tweede Paasdag 10.00 uur: zangdienst

   Geboorte: In het gezin van onze pastoraal werker Marinus Boot (Mr. Streeflandstraat 24, 2957 KG Nieuw-Lekkerland) is woensdag 20 maart een zoon en broertje geboren. Hij kreeg de naam Jesse Jeftha Boot. Dankbaar zijn we voor het nieuwe leven in dit gezin.

   Zangdienst: Maandag 1 april (2e Paasdag) zal er een zangdienst georganiseerd worden met het thema: “Nieuw leven.” Kees Abbring spreekt en de “Wingerdknopjes” zijn uitgenodigd om Paasliederen voor ons te zingen. Cor Stoker zal de samenzang begeleiden op het orgel. De dienst begint om 10.00 uur. Na de dienst wordt er koffie, thee en fris geschonken. Van harte welkom in deze dienst. 

   Actiemarkt Costa Rica: vrijdag 12 april. Zaterdag 6 april is de laatste dag om op te geven. Wat voor actie ga jij doen voor Costa Rica op vrijdag 12 april? Opgeven doe je via de clubleiding of je stopt het gele strookje ’in de pot’ bij Dorpsstraat 27. Daar liggen ook opgaveformulieren etc. Gemeenteleden die op x-manier willen meedoen: welkom! Neem contact op via de Kerkapp of het actienummer: 06-29192304.

   Agenda:

30-03: Bezinningsmoment: 19.30 uur

           Café de Kroon

01-04: Zangdienst

03-04: Collectemunten: 19.00-20.00 uur in de consistorie

           Bij de Bron

           Bijbelstudiekring

   Ten slotte: De Hemelse Vader moet geprezen worden. Juist ook om zijn lijden, juist ook om het offer dat hij brengt. Voor mensen die het niet verdienen. We hopen dat u/jij zo ook deze stille week bent ingegaan. Laten we niet vergeten Jezus Christus te prijzen, te eren ende lof toe te zingen voor Zijn offer, Zijn werk en voor Zijn weg.

Hartelijke groet,

                                                                      de kerkenraad