Plaatselijke regeling

Ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Wijngaarden maakt de plaatselijke regeling onderdeel uit van het beleid. Hierin zijn de gemeente specifieke zaken t.a.v. de kerkorde van juni 2021 weergegeven.

Waar de kerkorde de mogelijkheid gaf tot het maken van keuzes en/of om nadere invulling vroeg, is ook de betreffende ordinantietekst cursief weergegeven.

U kunt het document met betrekking tot de plaatselijke regeling hier vinden.