Kerkbode 01-11-2019

Zondag 3 november 2019
10.00 uur: ds. A. de Wit (Besoyen)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: v.m. Ps. 16:3 n.m. Ps. 32:3
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Extra collecte kerkbeheer
Oppas: Karin Oskam, Saskia de Jong, Gerjan de Groot

Woensdag 6 november 2019 Dankdag
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: v.m. Ps. 136:2 n.m. Ps. 5:11
Collecten: v.m. Dankdagcollecte kerkbeheer n.m. 1. Dankdagcollecte kerkbeheer 2. Kerkbeheer
Oppas: Hester Kuiper, Daniëlle de Jong

Omzien naar elkaar: “eleos” – barmhartigheid. Het Grieks duidt aan dat het hier gaat om medelijden en meeleven, het geven van liefdevolle hulp aan de naaste. En dan niet alleen maar een uiterlijk meeleven voor de show. Nee, het gaat vanuit het hart, een liefdevolle innerlijke betrokkenheid. U / jij identificeert jezelf met de naaste, je leeft jezelf in, in de nood van de ander, je voelt met hem of haar mee. “Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden”. (Mattheüs 5:7)

Catechese: Maandagavond 4 november is er geen catechese en geen 18+ gespreksgroep i.v.m. de dankdag waar we elkaar mogen ontmoeten rondom het Woord van God. De week daarop, 11 november, zijn jullie weer welkom op de gebruikelijke tijden. Weet je welkom!

Ambtsdragersverkiezing: Op de verkiezingsbijeenkomst van 23 oktober zijn de volgende broeders verkozen: in de vacature van diaken Brugmans: T.W. Aantjes, in de vacature van ouderling-kerkrentmeester Stuij: J.G. Nijhof, in de vacature van ouderling Oskam: P. van der Vlist en in de vacature van ouderling Bakker: W. Wiersma. Hun besluit moeten zij uiterlijk 31 oktober kenbaar maken en zal dus in het weekend bekend zijn. Gedenkt u de verkozen en de niet verkozen broeders in uw gebeden?

Voedselinzamelactie Dorcas Hulp: ”Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven”, zegt de Heere Jezus in Mattheüs 25 en daarom mogen we geven uit dankbaarheid, van onze welvaart, want wat zij missen, hebben wij onder handbereik. In afhankelijkheid van God willen we duizenden mensen een voedselpakket aanbieden, om zo de liefde van de Heere Jezus in praktijk te brengen. De inzamelactie is D.V. 8 november van 13.00 – 21.00 uur en 9 november van 9.00- 16.00 uur bij Fam. Roubos, Van der Hoevenstraat 1.

Agenda:
03-11: Kerst-projectkoor
03-11: JV
04-11: Mannenvereniging
05-11: Collectemunten verkoop van 19.00 tot 20.00 uur in de consistorie
07-11: Immanuël

Ten slotte: D.V. zondagavond 3 november luisteren we samen naar het begin van de Bergrede; Mattheüs 5: 1-12. De basisprincipes van het Koninkrijk der hemelen worden hier in Gods Woord door de Heere Jezus onderwezen. Op dankdag D.V. 6 november luisteren we samen met de kinderen van de basisschool naar Gods Woord uit 2 Koningen 7, het thema voor de morgendienst is “goed bericht!”. In de avonddienst luisteren we vol dankbaarheid naar Psalm 145. We bidden om gezegende diensten.

M.C. Stehouwer