Kerkbode 03-06-2022

Zondag 5 juni 2022 1e Pinksterdag
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. J. van Dijk (Ridderkerk)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 3:2 n.m. Ps. 3:4
Collecten: v.m 1. Kerkbeheer (Bouwfonds) 2. Kerkbeheer n.m. 1. Diaconie 2 Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Suzanne de Gier en Rachel Stehouwer

Omzien naar elkaar: Op vrijdag 20 mei is overleden Annette Bakker in de leeftijd van 51 jaar. Jl. vrijdag 27 mei is zij na een samenkomst in ’t Wingerds hof begraven op de begraafplaats aan het Oosteinde te Wijngaarden. Wij bidden voor moeder Eida Stuij de broers en de
gehele rouwdragende familie. Het lied “thuis” van Sela bezingt het verwelkomde klaarstaan van de Vader, vgl. Lukas 15:11-31. Gods vertroostende nabijheid toegebeden!

Vanuit de kerkenraad: Er is weer een digitale nieuwsbrief verzonden. Wilt u die ook ontvangen? Mail naar b-nijhof@hotmail.com
Het Pinksternummer van De Waarheidsvriend is verschenen en u kunt een gratis exemplaar meenemen D.V. zondag 5 juni. Het weekblad van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland stelt kerkelijke en maatschappelijke onderwerpen aan de orde en gaat in op geestelijke en pastorale vraagstukken. Ook kunt u dit blad meenemen om uit te delen aan mensen om u heen, van harte aanbevolen! Daarbij is het bv. ook mogelijk een actie-abonnement te nemen voor 4 maanden voor slechts €10. Zie ook de site www.gereformeerdebond.nl/de-waarheidsvriend/abonnement

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is er €20,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank.

2e Pinksterdag: Op 2e Pinksterdag is er geen reguliere kerkdienst. Om toch bewust stil te staan bij de boodschap van Pinksteren willen we met elkaar liederen zingen op het kerkplein. Zo kunnen we het evangelie ook uitdragen naar onze dorpsgenoten en iedereen die voorbij komt. Jong en oud van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen! Neem gerust uw tuinstoel mee als u wilt zitten. We beginnen rond 09.30 uur en het zal ongeveer een uurtje duren. Aansluitend is er gelegenheid om koffie, thee of fris te drinken en nog even met elkaar na te praten. We bidden om een Geest vervuld samenzijn.

Rommelmarktcomité: De netto opbrengst van de Plantenactie is €1.200,- welke is bestemd voor de Evangelisatiecommissie en schietvereniging “De Vrijheid”. Hartelijk dank voor uw bestellingen. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de Rommelmarkt op zaterdag 3 september al weer in volle gang. Binnenkort zullen wij langs de deuren gaan om u als medewerker te vragen. Wij hopen ook dit jaar weer op uw medewerking.

Grote schoonmaak kerk : Ook dit jaar willen we de kerk weer een grote schoonmaakbeurt geven. Deze staat gepland D.V maandag 13 juni voor de mannen, vanaf half 7 in de avond. Dinsdag 14 juni voor de vrouwen, vanaf 9 uur in de morgen. Voor koffie en koek word gezorgd. Met elkaar willen we de kerk weer laten glimmen. Vriendelijke groet, het kostersteam.

Agenda:
08-06:Vrouwenbidstond

Ten slotte: D.V. zondag 5 juni gedenken we in verwondering en dankbaarheid het heilsfeit dat de Heilige Geest is uitgestort over de gelovigen in Christus. Zo belijden wij “ik geloof … in de Heilige Geest, Die Heere is en levend maakt, Die van de Vader en de Zoon uitgaat, Die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, Die gesproken heeft door de profeten.” (Nicea) Op deze 1e Pinksterdag luisteren we samen naar Gods Woord vanuit Handelingen 19:1 t/m 12. Met grote verwachting, in gebed en in een ontvankelijke houding zien we uit naar wat de Heere wil doen!

M.C. Stehouwer