Kerkbode 06-12-2019

Zondag 8 december 2019
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. G. Herwig (Nunspeet)

Voorzang: v.m. LvS:1 n.m. Ps. 90:1
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie (schoolkerstfeest) 2. Kerkbeheer
Oppas: Petra de Kluiver en Liesbeth de Bondt

Kind in de gemeenste dienst: D.V. zondag 8 dec. is er weer een kind in de gemeente dienst. In deze speciale dienst zullen in het bijzonder de kinderen worden aangesproken. We gaan nadenken over de gelijkenis van de ‘Arbeiders in de wijngaard.’ Dit gedeelte is te vinden in Mattheus 20. Het is een antwoord van Jezus zelf op de vraag, hoe wij ons het Koninkrijk der Hemelen moeten voorstellen. Na de dienst is er voor de gemeente gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie of thee. Voor de kinderen is er een verwerking in de bovenzaal van de kerk. Jong en oud van harte welkom!

Ouderenmiddag: Op D.V. woensdag 11 dec. hopen we als ouderen onze kerstmiddag te houden. Voor de pauze is er zang, meditatie en declamatie. Na de pauze zullen de Wingerdknopjes en de Krekels het programma verzorgen. Het programma van de kinderen heeft als titel: “De stralende ster van Bethlehem.” We hopen weer velen te ontmoeten! Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom! We beginnen om 14.45 uur in ’t Wingerds hof.

Kerstzangavond: Zaterdag 14 dec. hopen de Wingerdknopjes en de Krekels weer te zingen in onze kerk. Ook is Sparkling er, dat zijn tieners o.l.v. Carine Schutte. Orgel G. Wemmers. Het thema is: De Stralende Ster van Bethlehem, met samenzang en samenspraak door de kinderen. Aanvang: 19.30 uur. Kerk open: 19.00 uur. Iedereen hartelijk welkom. Na afloop is er voor iedereen iets lekkers en collecte bij de uitgang.

Instuif: Beste jongens en meiden op 14 dec. hopen we met elkaar te gaan bowlen en daarna langs de Mac te gaan. Ga je mee? Geef je dan op bij Jannet 0643168254 of Mathilde 0629291944. We verzamelen om 19.15 uur bij het Melkmeisje, kosten zijn €3,- pp, groetjes de Instuif leiding.

Kerst Sing-in: Op 2de Kerstdag organiseert de Evangelisatiecommissie in de kerk weer 2 keer een Sing-in (09.30 en 11.30 uur). Thema dit jaar is: “Het verhaal gaat …”. Tijdens de Sing-ins wordt het hele Kerstverhaal uit Lukas 1 en 2 verteld, afgewisseld met koor- en samenzang. Hieraan zal het projectkoor meewerken onder leiding van Matthijs Hoogendijk, muzikaal begeleid door een band en een orkest. Zondag 8 dec. zullen na de diensten in de hal van de kerk vrijkaarten te verkrijgen zijn. Na zondag kan men voor kaarten terecht bij Corien Smits, Dorpsstraat 5a, tel. 06-28450338, mail: info@4hh.nl, of in de kerk hal voor aanvang van beide Sing-ins (zo lang de voorraad strekt). Voor overige info kan men terecht bij Teo Hoogendijk tel. 06-15180678.

Diaconie: Het zal u niet ontgaan zijn, de agrariërs zijn regelmatig in het nieuws de afgelopen tijd. Als diaconie weten we ons ook verbonden met deze groene sector o.a. door het verpachten van weiland. Onderstaande uitnodiging hebben we ontvangen en willen we ook met u als gemeenteleden delen: Ieder die zich verbonden weet met de melkveesector, kan op donderdag 12 dec. een korte lezing bijwonen van prof. dr. Peter de Jong op de hooizolder van VOF M. Aantjes, Oosteinde 45A Wijngaarden. Thema: Koeiengekte – het belang van de melkveesector voor Nederland-. Aanvang 14.00 uur (inloop 13.30 uur). Aanleiding voor de lezing is de uitgave van een miniboekje ‘DE KOE -Milieuramp of Godsgeschenk-‘. Opgeven gewenst ivm beschikbare plaatsen. Mail: info@toetssteen-boeken.nl of 06-45744066.

Agenda:
06-12: Stille tijd: kerk open van 19.00-20.00 uur
08-12: Kind in de gemeente /koffiedrinken
08-12: Kerst projectkoor (na de avonddienst)
09-12: Catechese
09-12: 18+ gespreksgroep
09-12: Vrouwenvereniging
10-12: Belijdeniscatechese
11-12: Vrouwenbidstond bij Hanneke Stolk, Dorpsstraat 18
voorbereiding: Marleen
11-12: Ouderenmiddag
12-12: Immanuel

Ten slotte: Op D.V. 8 december, de 2 de Adventzondag, tijd van verwachten, luisteren we in de morgendienst naar Gods Woord vanuit Mattheüs 20:1-16. In deze “kind in de gemeentedienst” leren we samen met de kinderen, dat het in het Koninkrijk van God anders gaat als wat wij mensen verwachten. Onze verwachting gaat op z’n kop! Mooi is het als ouders samen met de kinderen dit Bijbelgedeelte thuis al eens lezen en bespreken. Voor jong en oud bidden we om een gezegende erediensten.

M.C. Stehouwer