Kerkbode 08-05-2020

Zondag 10 mei 2020
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 135:3 n.m. Ps. 118:14
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27.
Of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: er is geen oppas.

Omzien naar elkaar: Hebreeën 3 vers 12 “zie erop toe”, vers 13 “vermaan elkaar”. Dit is blijkbaar ook een vorm van pastoraal omzien naar elkaar. Elkaar actief aanspreken, opscherpen, waarschuwen en helpen te volharden, in het zien op Jezus. Dat vraagt van ons allemaal om een open en ontvankelijke luisterhouding. In de eerste plaats richting Gods Woord en daarnaast richting elkaar in de gemeente.

Verkondiging: Wat mooi dat de eerste tekeningen van de kinderen n.a.v. de preek over Hebreeën 1 van jl. zondagmorgen al binnen zijn, dank je/jullie wel. Houd de tekenspullen maar klaarliggen want ook komende zondag valt er weer veel te “zien” in het Woord! Daarnaast zijn er ook gemeenteleden die leeservaringen, vragen en opmerkingen per mail hebben gedeeld. Samen bezig zijn met Gods Woord daar mogen we veel zegen van verwachten. Ga gerust, jong en oud, verder met reageren per mail of telefoon. Het Levende Woord komt toe alle eer en aanbidding!

Kinderen in de gemeente: Enkele ouders hebben het initiatief genomen om voor de kinderen van de gemeente passend materiaal ter ondersteuning van de ochtendkerkdienst op de website te plaatsen. Het doel is de kinderen in de dienst te betrekken bij de boodschap van de eredienst. Het materiaal zal op zaterdagavond beschikbaar worden gesteld op de website van de kerk. Alles is te vinden onder “online kerkdiensten”. Er staat overigens meer materiaal voor jong & oud op. Kijk op de website voor alle middelen die er beschikbaar zijn ter ondersteuning van de digitale diensten. Wilt u of jij ook helpen bij de voorbereidingen van de verwerking voor de kinderen? Neem dan contact op met Willeke van den Berg via wilbeuz@hotmail.com (voor de jongere kinderen) of Sandra Stehouwer sandrastehouwer@solconmail.nl (voor de oudere basisschoolkinderen).

Agenda:
08-05: Stille tijd: kerk open van 19.00-20.00 uur
09-05: Mannenbidstond WoW om 08.00 uur in de kerk: leiding Jurian Bakker
09-05: Oud papier: Piet van Driel en Wessel van den Berg

Ten slotte: Op D.V. zondag 10 mei luisteren we samen twee keer (!) naar Gods Woord. In de morgendienst vanuit Hebreeën 2 en ’s avonds uit Hebreeën 3. Jezus spreekt tot ons (vs. 12). Is dat voor ons niet alle reden om volhardend te blijven luisteren? We bidden om Gods zegen over de verkondiging van Zijn Woord.

M.C. Stehouwer