kerkbode 8 september 2023

Zondag 10 september 2023
09.30 uur: dr. A.A. Teeuw (Ridderkerk)
18.30 uur: Carel de Lange (JIG)

Voorzang: v.m. Ps. 81:1 n.m. Ps. 60:7
Collecten: in beide diensten: 1. Kerkbeheer  2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jannet v.d. Berg, Anna Ruisbroek en Maaike de Haan

   Omzien naar elkaar:  Op donderdag 31 augustus is overleden mevr. Maaike Smits-Goedhart op de leeftijd van 68 jaar. Ze is sinds 22 sept. 2017 weduwe van Piet Smits. De afscheidsdienst heeft woensdag 6 september plaatsgevonden in Sliedrecht. Op de rouwkaart stond geschreven: Dit is wat blijft. Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste is de liefde. 1 Korintiërs 13:13 . We denken aan haar dochters, verdere familie, en ieder die aan haar verbonden zijn.
   Censura morum en bezinningsuur Heilig avondmaal: Woensdag avond 13 sept. is er om 19.30 uur censura morum in de consistorie van de kerk. Om20.00 uur is er bezinningsuur in de bovenzaal van de kerk.
  Opening winterwerk: Beste gemeenteleden we hopen u op zaterdag 9 sept. vanaf 15.30 uur op het voetbalveld te ontmoeten en a.s. zondag in de kerken/of tijdens het koffie drinken thuis. Een gezegende opening van het winterwerk.

   Jeugd in de Gemeente-dienst: In de avonddienst van zondag 10 sept. zal er weer een JIG zijn. Apologeet Carel de Lange zal in deze dienst spreken over het thema: “Kom niet aan mijn waarheid!” We leven in een wereld waarin de waarheid als subjectief wordt ervaren. “Jouw waarheid” is prima maar dat mag je zeker niet opleggen aan een ander. Het is voor jongeren (die christen willen zijn) een zoektocht naar wat de Bijbelse waarheid wel is. En in hoeverre mag je de waarheid van de Bijbel opleggen aan een ander? En hoe zit dat eigenlijk met controversiële Bijbelse zaken? Daarover horen we meer van Carel. Jong, maar zeker ook oud, van harte welkom! 

   Zingen na de dienst: Na de avonddienst mogen we de Heere groot maken en elkaar bemoedigen door het zingen van liederen uit Weerklank.De volgende nummers hopen we te gaan zingen: 242: alle 3 / 267: 1, 2, 3 en 6 / 443: hele lied / 438: alle 3 / 237: 1 en 2 / 356: alle 4.  Blijft u/ jij ook? Zingen maakt blij!  

   Vrouwenbidstond: (Hand.  16:13): We komen 1x per 2 à 3 weken bij elkaar, om na een kort inleidend stukje van zingen en lezen, te bidden voor van  alles wat er speelt in de wereld, ons land, ons dorp, ons kerkelijk en persoonlijk leven. Maar het is ook elkaar bemoedigen, inspireren, luisteren naar elkaar en delen wat je meemaakt. Dit in een vertrouwelijke sfeer, met een kopje koffie of thee erbij. Spreekt dit je aan? Kom dan vrijblijvend op woensdag 13 sept. om 9.00 uur naar de open ochtend. Alle vrouwen hartelijk welkom ! Locatie: Carin Ruisbroek, Burg. Topstraat 1. Voor vragen of meer info : Hanneke Stolk, 06 34673414 (contactpersoon).

   Bijbelgesprekskring: Dit seizoen staan wij stil bij de profeet Elia. De eerste avond is D.V. 27 sept. en begint om 19.30 uur in ‘t Wingerds hof. We behandelen 1 Koningen 16:29 – 1 Koningen 17:1. Er is ruimte voor de inleiding, voor de gespreksvragen en voor onderlinge ontmoeting. U/jij bent van harte welkom om mee te doen!
Marinus Boot.

  Agenda:
09-09: Oud papier (Piet van Driel en Teo Hoogendijk)
09-09: Opening winterwerk vanaf 15.30 uur
13-09: Vrouwenbidstond om 09.00 uur, locatie Burg. Topstraat 1
13-09: Censura Morum om 19.30 uur/ bezinningsuur om 20.00 uur in de consistorie

   Ten slotte: We kijken terug op een gezellige en drukke week ik het dorp. Velen van ons, kerkelijk verbonden of niet, werkten allemaal mee om een geslaagde rommelmarkt te organiseren. Als kerkenraad zijn we ook zeer dankbaar voor een ieder die hoe dan ook een steentje heeft bijgedragen. Of het nu gaat om verkoop achter de kraam, het opbouwen en afbreken van de markt, of het leveren ophalen en uitsorteren van alle spullen die verkocht konden worden. het heeft een mooi eindbedrag opgeleverd. Een ieder kon op zijn tijd en wijze zijn talenten gebruiken. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden.

Een hartelijke groet namens de Kerkenraad.