Kerkbode 04-02-2022

Zondag 6 februari 2022
10.00 uur: ds. J.A. Brussaard (Barneveld)
18.30 uur: dhr. Henk Jan Leijendekker ( Uitwijk) JIG
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 65:8 n.m. Ps. 65:1
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer (beeld en geluid)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Karin Oskam en Nathalie de Jong

Omzien naar elkaar: Jl. woensdag 26 jan. mochten Jan en Mathilde van Os met dankbaarheid een zoontje ontvangen; Johannes Cornelis. Jan is het broertje van Deborah, Hannah en Rhodé. Wij belijden en bidden samen met hen wat op het geboortekaartje zo mooi staat: “Elke geboorte is een wonder. Elk kindje zo heel bijzonder. Geef Here, dat ook dit kind. In deze wereld Uw liefde vindt.”
Jl. zondag 30 jan. mocht Fleur Willemijn Nijhof gedoopt worden. De dooptekst die zij meekreeg kwam uit 1 Johannes 4:15 “Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God.” Wij bidden voor Bart en Wilma, de kleine Fleur en haar zussen Esmee en Anne, dat zij Gods rijke zegen en nabijheid mogen ontvangen.

Kerkenraad: Wat fijn dat er weer enige versoepeling mogelijk is in de kerk, dus ook in de avonddienst is iedereen welkom om tot eer van God samen te komen! We houden ons aan de 1,5 meter en adviseren een mondkapje bij verplaatsing in de kerk.

Geloofsopvoeding: In samenwerking met de Basisschool en de HGJB wordt er D.V. 15 maart een avond verzorgd over het thema ‘ontvangen en doorgeven’. Dit is een interactieve avond voor ouders waarbij zij nadenken over wat zij belangrijk vinden om mee te geven in de (geloofs)opvoeding aan hun kinderen. Nu dus al een vooraankondiging om de data in de agenda bewust te reserveren. Aanbevolen!

Bijbelgesprekskring: D.V. woensdag 9 febr. kunnen we weer samenkomen in ’t Wingerds hof en starten we om 19.30 uur. Een coronatoegangsbewijs is niet nodig. Wel houden we de 1,5 meter afstand, dragen we een mondkapje bij verplaatsing en desinfecteren wij onze handen bij binnenkomst. Bij deze stel ik voor om te lezen en te bespreken het 4 e hoofdstuk van ons boek n.a.v. Hand. 9:10-17. Samen kijken we dan hoe we verder gaan. Hartelijk welkom!

Jeugd in de Gemeente dienst: Door te drinken van het Levende Water zul je nooit meer dorsten en zal er een stroom van Levend Water uit je binnenste vloeien. Wie verlangt er niet naar deze vervulling, kracht en zekerheid? Zondagavond vindt er weer een JiG plaats. Thema: “Wie drinkt zal leven.” Spreker: Henk Jan Leijendekker. Tijd: 18.30 uur. In het bijzonder gaat de uitnodiging uit naar de jeugd uit de kerk en het dorp. De dienst is ook online te volgen. Van harte welkom!

Vrouwenvereniging: Op maandag 7 febr. hopen we als vrouwenvereniging weer bij elkaar te komen. We behandelen deze avond Bijbelstudie nr. 8. Hartelijk welkom!

Agenda:
07-02: Vrouwenvereniging
08-02: Catechese
09-02: Bijbelgesprekskring: aanvang 19.30 uur
09-02: Bijbelstudiekring

Ten slotte: D.V. zondag 6 febr. hopen er i.v.m. mijn vakantie gastvoorgangers het Woord van God te verkondigen. Een gezegende zondag, voor jong en oud, toegewenst.

M.C. Stehouwer