Kerkbode 19-03-2021

Zondag 21 maart 2021
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer – Oost
18.30 uur: kand. H.B. van der Knijff (Stolwijk) – West
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.
Voorzang: v.m. Ps. 118:11 n.m. Ps. 134:3

Collecten: v.m. 1. Kerkbeheer (Bouwfonds) 2. Kerkbeheer n.m. 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Nadia Vink en Jacoline de Jong

Omzien naar elkaar: We bidden voor ouderen en jongeren die zorgen en moeite kennen en denken daarbij o.a. aan dhr. en mevr. Vink, die beiden corona hebben. De dichter van Psalm 25 gaat ons voor in gebed als hij bidt tot de Heere “Bewaar mijn ziel en red mij; laat mij niet beschaamd worden, want tot U heb ik de toevlucht genomen.”

Vanuit de kerkenraad: Dinsdagavond 23 maart hopen we een digitale gemeenteavond te houden. Het thema van deze avond is: Verbonden in liefde. Eén van de diaconale projecten die wij als gemeente ondersteunen is dat van Stefanie de Wildt, zij zal ons meer vertellen over haar werk in het familiehuis in Oekraïne. De aanvang van deze avond is om 19.45 uur via de kerkradio/kerktv. Na de pauze gaan we digitaal verder via https://meet.jit.si/GemeenteavondWijngaarden23maart Hier zullen we met elkaar een quiz gaan doen. We hopen u op deze avond digitaal te ontmoeten!

Stille week: Van 29 maart t/m 3 april is de Stille week voor Pasen. Met elkaar willen we stilstaan bij het lijden en sterven van onze Heere Jezus. De kerk is elke dag open. Op maandag t/m woensdag van 19.00 tot 20.00 uur voor Stille tijd. Je kunt gewoon binnen lopen voor een moment stilte. Op donderdag en zaterdag zijn er bezinningsmomenten, deze zijn ook online en via de kerkradio te volgen. Volgende week zal er een boekje bij de kerkbode zitten. In dit boekje staan de liturgieën voor de bezinningsmomenten. Ook is er voor maandag t/m woensdag een stukje voor uw/jouw Stille tijd opgenomen. Wilt u/jij dit boekje digitaal ontvangen, mail dan naar sandrastehouwer@solconmail.nl

Website – Nieuws: Onze website heeft een nieuwe rubriek: Nieuws. Hier kunnen we nieuws-items plaatsen. Ook materiaal bij de kerkdiensten voor kinderen is hier te vinden. In de Stille week worden er luisterliederen en materiaal voor de kinderen op gezet. Dus hou het in de gaten!

Agenda:
23-03: Digitale gemeenteavond: aanvang 19.45 uur
24-03: Kerkenraadsvergadering

Ten slotte: Op de 6 e lijdenszondag D.V. 21 maart luisteren we samen in de morgendienst naar Gods Woord vanuit Jesaja 49 vers 1 t/m 13. Wederom een gedeelte over de Knecht van de Heere. We bidden dat jong en oud deze Knecht steeds hartelijker lief mag krijgen!
Gezegende diensten toegewenst.

M.C. Stehouwer