Kerkbode 19 april 2024

Zondag 21 april 2024

10.00 uur: ds. J. Veldhuijzen (Putten, v.H.A.)

18.30 uur: prop. M. Slingerland (Gouda)

Voorzang: v.m. Ps. 63:1 n.m. Ps. 150:3

Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Scharlaken Koord) 2. Kerkbeheer

Oppas: Josien Kuiper, Marjoke de Groot en David Stolk

   Omzien naar elkaar: Afgelopen week is er rouw gekomen bij de familie van der Wal, nu moeder van Elly van der Wal en de oma van familie van den Heuvel is overleden. Ook was zij de zus van mevr. Korevaar-Smits en de tante van Els Korevaar en Marja Stuij. Ook denken we aan Roel en Cora Visser (P.A. de Genestetstraat 76, 3362 TH Sliedrecht) nu er bij Roel een tumor op zijn lever is gevonden. Komende week zal hij veel onderzoek krijgen hoe ze hem kunnen behandelen. Ziekte en rouw, laten we biddend om deze families heen staan. Wat is er krachtiger dan al onze zorgen en noden te brengen bij onze Hemelse Vader. Zo mogen we ook danken dat Peter Damsteeg weer thuis mocht komen vanuit het ziekenhuis. Ook hij is wonderlijk gespaard gebleven en mocht hij weten dat er een biddende gemeente om hem heen stond.

   Zingen na de avonddienst: We hopen de volgende liederen te zingen uit
Weerklank: Liednr. 242: alle 3  /  215: 1,2 en 3  /  228:1,3 en 4  / 249: alle 3 /
 441: alle 4  /  502:  alle 3.

   Censura morum en bezinningsuur Heilig Avonmaal: Dinsdag 23 april is er om 19.30 uur Censura morum in de consistorie van de kerk. Om 20.00 uur is er bezinningsuur voor het Heilig Avondmaal. Allen van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het bezinningsuur.

   Collecte inkomsten diaconie 1e kwartaal 2024:

Januari:

Familie Rojas (Guatemala):                € 144,40

IZB:                                                       € 200,15

Leerstoelfonds:                                      € 188,25

Schoolproject David Stolk:                € 480,55

Algemeen:                                             € 310,85

Februari:

De Hoop:                                               € 261,10

Voedselbank Sliedrecht:                     € 344,50

Algemeen:                                             € 654,20

Maart:

Mercy Ships:                                         € 290,–

Stichting Kimon (Stefanie de Wildt):  € 415,08

Tear (Oeganda):                                    € 306,50

GZB-voorjaarscollecte:                        € 306,45

Gevangenenzorg Nederland:                € 380,20

Algemeen:                                            € 559.24

   Agenda:

20-04: Café de Kroon

21-04: Zingen na de dienst

23-04: De Vuursteen

           Censura morum: 19.30 uur

           Bezinningsuur: 20.00 uur

24-04: Vrouwenbidstond: voorber. Hanneke

           (loc.: Anja, Mat. Scheidkade 6)

25-04: Immanuel

   Ten slotte: De spiegel in de lift van het ziekenhuis. Wie herkende zich daar niet in afgelopen zondagochtend. Zo gaan we ook de voorbereiding in voor het Heilig Avondmaal. We kijken in “de spiegel” en beseffen dat we niet zonder onze Verlosser kunnen.

Hartelijke groet, De kerkenraad