Kerkbode 14-06-2019

Zondag 16 juni 2019
09.30 uur: ds. P. van de Voorde (Hardinxveld- Giessendam)
18.30 uur: ds. H. van Ginkel (Goes)

Voorzang: v.m. Ps. 80:11 n.m. Ps. 47:3
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Extra collecte kerkbeheer
Oppas: Marjolein Breedveld, Rosanne de Jong, Gerjan de Groot

Omzien naar elkaar: Zaterdag 22 juni hoopt Anne-Fleur Vink haar 27ste verjaardag te vieren. We zijn blij en dankbaar dat zij regelmatig in de avonddiensten haar plek in de gemeente inneemt. Laten we met haar en haar familie meeleven! We wensen haar een fijne dag en Gods zegen toe, samen met allen die haar lief zijn.

Nieuwe lidmaten: Verwonderd en dankbaar zijn we, omdat de Heere steeds weer mensen in beweging zet door de Geest van Christus! Hierbij delen wij de namen van de nieuwe lidmaten die jl. zondag Jezus Christus als hun Heer hebben beleden. Daarbij ook de vindplaatsen van de belijdenisteksten die zij meekregen naast de zegen van de Heere (vgl. Hand. 2: 38, 10: 45); Wessel van den Berg, Filippenzen 3:14, René Pellikaan, Filippenzen 4:6-7, Geert van der Vorm, Filippenzen 1:6, Sifra van der Vorm, Filippenzen 1:9-10.

Belijdenisgroep: Met de belijdenisgroep komen we nog éénmaal bij elkaar op donderdag 20 juni om 20.00 uur aan de pastorie. We blikken terug en vooruit en bespreken samen hoofdstuk 7 uit ons boekje. Welkom!

Zingen na de dienst: Zondagavond 16 juni zingen we na de dienst weer enkele liederen uit Weerklank. We zingen lied 231: 1, 2, 6 en 7 – 232: 1, 3 en 6 – 236: 1 en 2 – 237: 1 en 3 – 242: 1, 2 en 3 – 359: 1, 2 en 3. Iedereen is van harte welkom om te blijven zingen! In juli en augustus is er geen zingen na de dienst. In september hopen we weer de draad weer op te pakken.

Stille tijd: Een moment opademen en in alle rust bidden, uit de Bijbel lezen of gewoon stil zijn. Sinds enige tijd kan dat ook door de week in onze eigen kerk, om de week op vrijdagavond. Door bezoekers wordt ervaren dat het heilzaam is om op een plek te zijn waar al eeuwenlang de Naam van de Heere wordt aanbeden. U en jij bent ook welkom! Ook nieuwe gastheren en –vrouwen zijn welkom om zich aan te melden. Dat kan via sandrastehouwer@solconmail.nl. Je bent ongeveer 1x per 4 maanden aan de beurt. Je opent de deur, je zet wat klaar en je bent tijdens het uur aanwezig. Aanmeldingen graag voor 21 juni i.v.m. het maken van het rooster. Welkom!

Jeugddienst 23 juni -Hope gives life!: Hoop hebben dat de situatie beter wordt, dat je je examen haalt, dat je ziekte wordt genezen, dat je financiële schulden worden kwijt gescholden of dat je van je verslaving af komt. Misschien herken je deze dingen wel. Door omstandigheden, lijden of situaties ben je je hoop kwijtgeraakt. Je bent uitzichtloos. Je hoopt op iets beters, maar zeker weten dat het beter wordt, doe je niet. Op 23 juni zal er weer een jeugddienst georganiseerd worden in de kerk. In deze dienst zal het thema: ‘Hope gives life!’ centraal staan. Christelijke hoop doet namelijk leven. Niet de hoop van een misschien’tje maar de vaste hoop, de zekerheid dat het beter wordt. Deze gedachten zullen in de jeugddienst centraal staan. Iemand die daar over mee kan praten is Wim Kleen. Wim groeide op in de Rotterdamse havens en kwam daar al snel terecht in het criminele circuit en de verslavende wereld van drugs. Er was menselijker wijs voor hem geen uitzicht op een beter leven. Totdat … hij Jezus leerde kennen. Zijn leven veranderde in een hoopvol leven! Kom je ook om naar dit indrukwekkende verhaal te luisteren? De dienst begint om 15.00 uur. Let op: dit is een gewijzigde tijd! De opbrengst van de collecte zal zijn voor Cycle for Hope (team Bleskensgraaf en Wijngaarden) om mensen met een verslaving in De Hoop te Dordrecht te helpen. We zullen er meer over horen op 23 juni. Neem jij je vriend, vriendin, buurvrouw en buurman mee naar deze bijzonder jeugddienst?

Verantwoording Kerkrentmeesters: Opbrengst collecten mei €1664,56, verjaringsfonds mei € 144,20. Iedereen hartelijk bedankt.

Agenda:
15-06: Café de Kroon
16-06: Zingen na de avonddienst
19-06: Vrouwenbidstond 09.00 uur bij Mirjam, Dorpsstraat 44, voorbereiding Marit
19-06: Kerkenraadsvergadering
20-06: Bijeenkomst belijdenisgroep

Ten slotte: Vanwege mijn laatste tweedaagse nascholing zullen komende zondag D.V. 16 juni twee gastvoorgangers het Woord van God bedienen. Wij bidden om geïnspireerde diensten, voor jong en oud, onder de krachtige werking van de Geest van Christus.

M.C. Stehouwer