Kerkbode 21-06-2019

Zondag 23 juni 2019
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. J.C. de Groot (Dordrecht)

Voorzang: v.m. Ps. 101:1 n.m. Ps. 127:1
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Josien Kuiper, Daniëlle de Jong, Marjoke de Groot
Jeugddienst: aanvang 15.00 uur

Nacht voor de Kerk: Als u dit leest is het zover! Van vrijdag op zaterdagnacht bivakkeren wij, een aantal tieners en jongeren, in kartonnen huisjes op het schoolplein óf brengen de nacht door op een paal in de sloot voor ‘De Zaaier’. Dit alles voor ‘Nacht voor de Kerk’, een initiatief van alle jeugdclubs en -verenigingen. De opbrengst van de actie gaat naar het project van het verhelpen van de verzakking van de vloer in de kerk. U heeft hier eerder al meer over kunnen lezen. We hebben de afgelopen weken ons best gedaan zoveel mogelijk mensen te vinden die ons hiervoor willen sponsoren.
U bent tevens van harte uitgenodigd om van 20.00 tot 22.00 uur een bezoekje te komen brengen! U kunt de huisjes komen bekijken; er is koffie, thee, limonade en eigen gebakken lekkers te koop; de jongste deelnemers verkopen hun overtollige spulletjes voor dit goede doel en natuurlijk kunt u de jongeren aanmoedigen die aan het paalzitten zijn!
In de morgendienst van D.V. zondag 23 juni zal de voorlopige eindstand van deze Nacht voor de Kerk bekend gemaakt worden. Namens alle deelnemers een hartelijke groet en we hopen u vrijdag te zien! Het Nacht voor de Kerk-team.

Jeugddienst 23 juni: Jullie hebben in de vorige kerkbode kunnen lezen dat er a.s. zondag in de kerk een jeugddienst georganiseerd zal worden. In deze bijzondere jeugddienst zal Wim Kleen uit Rotterdam zijn getuigenis delen. Het thema van de dienst is “Hope gives life.” We zullen luisteren naar het getuigenis, bidden en liederen zingen die gaan over hoop. Na de jeugddienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten! Aanvang van de dienst is 15.00 uur, de deuren van de kerk gaan om 14.30 uur open. Tot dan!

Agenda:
21-06: Stille tijd; kerk open van 19.00 – 20.00 uur
21-06 – 22-06: Nacht voor de kerk

Ten slotte: Zondagmorgen D.V. 23 juni luisteren we naar Gods Woord vanuit Filippenzen 2 de verzen 1 t/m 11. Nederigheid is nu niet bepaald een favoriete eigenschap van ons mensen. Toch hebben we het te leren en bovenal Jezus Christus daarin te volgen. Wij bidden om gezegende diensten voor jong en oud, thuis en in de kerk!

M.C. Stehouwer