Kerkbode 14 juni 2024

Zondag 16 juni 2024

9.30 uur: Prof. Dr. J. Hoek (Veenendaal)

18.30 uur: Prop. P.L. van Steenselen (Maasdam)

Voorzang: v.m. Ps. 116:1 n.m. Ps. 122:2

Collecten:  1. Diaconie (Cycle for Hope) 2. Kerkbeheer

Oppas: Karin Oskam en Marjoke de Groot

   Overleden: Vrijdag 7 juni is op de leeftijd van 91 jaar overleden dhr. Teunis van Werd. Laatst gewoond hebbende aan het Oosteinde 13. Teunis is de vader van onze koster Teus van Werd. In oktober vorig jaar is ook zijn moeder overleden. We bidden voor Teus en Cora van Werd en verdere familie, nu ze zo kort na elkaar weer bij het graf staan, voor kracht en hulp van onze Hemelse Vader.

   Omzien naar elkaar: Corrie van Herwijnen (Weteringpad 1) is afgelopen week opgenomen geweest in het ziekenhuis in verband met een astma-aanval. Ze mocht voor het weekend weer thuis komen om aan te sterken.

   Gemeenteavond: Donderdagavond 20 juni is er een gemeenteavond in de pastorie. De pastorie is nu leeg, wat de mogelijkheid geeft om rond te lopen. Zo kunt u een kijkje nemen hoe het er van binnen uit ziet, en nemen we u mee hoe we de verbouwing vorm gaan geven. Ook staan we stil bij het financieren van de verbouwing. U begrijpt dat dit een forse uitgave is voor ons als gemeente. We hebben verschillende mogelijkheden om dit financieel rond te krijgen, maar daar hebben we iedereen bij nodig. Heel hartelijk welkom om hier bij aanwezig te zijn. Deze avond begint om 20.00 uur.

   GZB: De opbrengst van de GZB bussen van het 1e kwartaal ‘24 was € 1351,84. Een mooi bedrag wat we overgemaakt hebben naar het Voedselproject op scholen in Israël. Projectcode IL1.100.

   Agenda:

19-06: Vrouwenbidstond: voorber. Arja (loc. Carin, Burg. Topstr. 1)

20-06: Gemeenteavond in de pastorie: 20.00 uur

   Ten slotte: En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heere Jezus. Terwijl u God en de Vader dankt door Hem. (Kolossenzen 3:17). Dit naar aanleiding van de goed bezochte cursus “Wees Mijn Getuige”.

Hartelijke groet,

                                                     De kerkenraad