Kerkbode 16-10-2020

Zondag 18 oktober 2020
09.30 uur: ds. J. Veldhuizen (Putten) – Oost
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer – West
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 34:6 n.m. Ps. 150:1
Collecten: In beide diensten 1. diaconie 2. kerkbeheer 3. kerkbeheer (onderhoudsk. kerkgebouw)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Marjolein Breedveld, Danielle de Jong en Anna Ruisbroek

Omzien naar elkaar: Jl. zondagmorgen 11 okt. mochten we thuis en in de kerk de trouw van de Heere zien en Zijn rijke beloften horen in de bediening van de Heilige Doop aan Willem Wietze van den Berg. Hij kreeg de volgende dooptest mee: “Want bij U is de bron van het leven; in Uw licht zien wij het licht.” Psalm 36:10. Ook op deze plek wensen wij Wessel en Jannet Gods onmisbare zegen toe in de opvoeding van hun zoon Wietze.

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is €20,- en €50,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank!

Ambtsdragersverkiezing: Dinsdag 6 okt. is er door de lidmaten gestemd om te voorzien in de a.s. vacatures voor twee ambtsdragers. Voor het ambt van diaken werd gekozen dhr. Bart de Gier en als ouderling dhr. Anton de Groot. Als deze kerkbode verschijnt zal hun beslissing bekend zijn. We wensen hen rust van de Heere toe op de genomen beslissing.

Vakantie Bijbel-club: Als het goed is hebben jullie een uitnodiging in jullie brievenbus gevonden. Bijna is het zover, de Vakantie Bijbel-club op dinsdag 20 en woensdag 21 okt.
Alle kinderen van de basisschool zijn van harte welkom! Het is op het moment van schrijven nog even spannend of er extra maatregelen genomen worden en waar die dan uit bestaan. Mocht er concreet wat veranderen voor de Vakantie Bijbel-club, dan zal dit in de morgendienst van zondag 18 okt. worden afgekondigd. Voor vragen kun je terecht bij Sonja de Jong 0184-417310.

Agenda:
17-10: Café de Kroon
19-10: Mannenvereniging
20-10: Vakantie Bijbel-club
21-10: Vakantie Bijbel-club
21-10: Bij de Bron
22-10: Immanuel

Ten slotte: In de avonddienst D.V. zondag 18 okt. luisteren we naar Gods Woord vanuit Hebreeën 12:1 t/m17. We zijn de Heere dankbaar voor de godsdienstvrijheid waar we in dit land ondanks de coronacrisis nog van mogen genieten. In dit gedeelte wordt ons aangewezen hoe we als christenen deze ontvangen vrijheid hebben in te vullen. Luisterend naar dit Woord van God komen we het op het spoor. Zegen in alle dingen!

M.C. Stehouwer