Kerkbode 19-02-2021

Zondag 21 februari 2021
10.00 uur: ds. W.F. Jochemsen (Noordeloos) – West
18.30 uur: ds. R.W. van Mourik (Alblasserdam) – Oost
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 85:1 n.m. Ps. 146:1
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Kerkbeheer (onderhoudskosten kerkgebouw)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr. Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27 of op rek.nr. Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Karin Oskam, Anna de Haan en Ellis Kuiper

Omzien naar elkaar: Mevr. A.C. de Bondt-Romijn is verhuisd naar Graafzicht, Burg. Dekkingstraat 1, 2971 AC te Bleskensgraaf, afd. kleinschalig wonen kamer 258. Wij bidden voor haar en haar man en kinderen. Deuteronomium 33:27a : “De eeuwige God is voor u een woning, en onder u zijn eeuwige armen.”

Vanuit de kerkenraad: Biddagmorgendienst D.V. 10 maart. In goed overleg is besloten dat vanwege de huidige coronamaatregelen de kinderen van de basisschool de Zaaier niet onder schooltijd naar de biddagdienst zullen komen. Wel wordt er in de klassen ruim aandacht gegeven aan het thema “de biddende bouwer” n.a.v. Nehemia 2. Laten wij juist ook in deze dingen bidden voor het christelijk onderwijs.

Herhaling: Het ligt in de bedoeling van de Kerkenraad om ook via e-mail te communiceren met jong en oud in de gemeente, wellicht middels een nieuwsbrief. Graag willen we de mailadressen van alle gemeenteleden ontvangen. Wilt u / wil jij actueel geïnformeerd worden vanuit de gemeente? Stuur dan een mail naar b-nijhof@hotmail.com Heeft u geen e-mail dan zoeken we naar een andere mogelijkheid. Allen hartelijk dank.

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is € 30,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank!

Rommelmarktschuur weer open: De rommelmarktschuur bij de fam. Brand aan het Westeinde 26 is weer geopend voor het brengen van uw spullen. Alleen voor grote artikelen zoals meubels graag even contact opnemen met Stijnie Brandwijk (06-10808240) of Johan Brandwijk (06-50500694). Zo hopen wij voor onze 1 e ophaaldag op zaterdag 10 april alvast een gedeelte van de spullen te kunnen sorteren en opslaan. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Ten slotte : Op de 2e lijdenszondag D.V. 21 febr. hopen er twee gastvoorgangers de gemeente te dienen in de Woordverkondiging. Voor jong en oud, thuis en in de kerk bidden we om gezegende diensten.

M.C. Stehouwer