Kerkbode 26-02-2021

Zondag 28 februari 2021
10.00 uur: ds. J.A. Brussaard (Barneveld) – Oost
18.30 uur: ds. J. Holtslag (Giessenburg) – West
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 5:1 n.m. Ps. 51:1
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie (GZB) 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Josien Kuiper en Saskia de Jong

Omzien naar elkaar: Dankbaarheid en blijdschap mag er zijn bij Bart en Willeke van den Berg waar op 20 febr. een zoon geboren is. Joël Jasper is het broertje van Sarah. We bidden voor dit jonge gezin om wijsheid en liefde in de geloofsopvoeding en Gods onmisbare zegen in alle dingen.

Vanuit de kerkenraad: Het doophek is inmiddels al een tijdje “demontabel” en dat is heel handig voor wat extra ruimte voorin de kerk, denk bijvoorbeeld aan doop en avondmaal. Echter in de normale situatie zal het doophek op z’n vertrouwde plek in de kerk te zien zijn. Het is daarbij goed om te weten dat, als er steeds op korte termijn gewisseld wordt van situatie, dit niet goed is voor het interieur in de kerk. Daarom kiezen we ervoor om soms een iets langere periode het doophek eruit te houden.

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is € 50,- ontvangen “uit dankbaarheid” en nogmaals € 50,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank!

Jeugd in de Gemeente dienst: Rampen, oorlogen, rassenverdeeldheid, terrorisme, politieke verdeeldheid, honger of een pandemie die de hele wereld plat legt; is er nog wel hoop voor deze wereld? Is er nog wel hoop voor morgen? Over deze vragen zal het gaan, de eerste Jeugd in de Gemeente dienst (JIG) van het jaar. Deze staat gepland op zondagavond 28 febr. a.s. Dominee J.(Jan) Holtslag uit Giessenburg zal dan spreken over: “Hoop voor morgen, heb je dat nog?” De dienst begint om 18.30 uur. Helaas kunnen er door de corona-maatregelen een beperkt aantal mensen in de kerk. Daarom nodigen wij vooral jongeren uit, die 12 jaar en ouder zijn. Uiteraard is de dienst via de livestream van de gemeente te volgen. Bidden jullie mee voor een gezegende dienst?

Ouderenmiddag: De ouderenmiddag op 3 maart a.s. kan niet op de gebruikelijke manier gehouden worden. Als alternatief zenden we vanuit de kerk een kort programma uit met een meditatie, zang en een verhaal. U kunt dit beluisteren via de kerkradio of via de website van de gemeente onder “online kerkdiensten”. Ook is er gelegenheid om in de kerk mee te luisteren. We beginnen om 14.45 uur. We wensen u veel luisterplezier!

Collectemuntentelefoon: Vergeet u ook steeds collectemunten te halen? Vanaf nu is het mogelijk om uw bestelling alvast door te geven via sms of whats app. Vermeld hierbij uw naam en wat u wilt bestellen. U krijgt op de datum van uitgifte dan een reminder om uw bestelling op te halen. Collectemuntentelefoon: 06-38887224. Natuurlijk is en blijft het mogelijk om op de datum van uitgifte collectemunten te halen zonder dat u die van tevoren heeft besteld. Dat kan op 3 maart a.s.

Agenda:
26-02: Stille tijd: kerk open van 19.00 – 20.00 uur
28-02: JV
03-03: Vrouwenbidstond
03-03: Ouderenmiddag om 14.45 uur in de kerk en online
03-03: Collectemuntenverkoop in de consistorie van 19.00-20.00 uur

Ten slotte: Op de 3e lijdenszondag D.V. 28 febr. gaan er, in verband met mijn vakantie, twee gastvoorgangers voor. Wij wensen elkaar gezegende diensten toe tot eer van God.

M.C. Stehouwer