Kerkbode 30-08-2019

Zondag 1 september 2019
09.30 uur: ds. H.J. van der Veen (Sliedrecht)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: v.m. Ps. 75:1 n.m. Ps. 5:1
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie (schoolproject in Kenia) 2. Kerkbeheer
Oppas: Barbera de Groot, Daniëlle de Jong, Elise Leeuwis

Rommelmarkt: Op zaterdag 31 augustus is de derde en gelijk de laatste ophaaldag voor de rommelmarkt!! Graag laten wij ons verrassen door een grote hoeveelheid spullen, welke wij bij u thuis komen ophalen. Gelieve deze spullen voor 09.00 uur aan de weg te zetten. Alvast bedankt voor uw medewerking. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de 40e rommelmarkt op zaterdag 7 september in volle gang. Op deze jubileumeditie zal de alom bekende veiling er weer zijn en het Rad van Fortuin met vele mooie prijzen. Wij hopen u daar te mogen ontmoeten. Het Rommelmarktcomité

Gemeenteagenda: U wordt vriendelijk verzocht geplande data van bijeenkomsten van clubs, verenigingen e.d. in 2019/2020 zo snel mogelijk en bij voorkeur per e-mail door te geven. (m.wervenbos@planet.nl). Midden september verzorgen we dan weer een zo compleet mogelijke agenda/kalender met geplande gemeenteactiviteiten.

Agenda:
30-08: Stille tijd; kerk open van 19.00 – 20.00 uur
31-08: Ophaaldag Rommelmarkt
04-09: Collectemuntenverkoop van 19.00 – 20.00 uur in de consistorie

Ten slotte: D.V. zondag 1 september luisteren we samen in de dienst naar “het Woord van de Heere” (Micha 1: 1a). We beginnen in de avonddienst aan een nieuwe serie uit het Bijbelboek Micha en bidden om Gods zegen over spreken en luisteren.

M.C. Stehouwer