Kerkbode 01-07-2022

Zondag 3 juli 2022

09.30 uur: ds. J.A. Brussaard (Barneveld)

18.30 uur: ds. A. van Dalen (Lopikerkapel)

De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 121:1  n.m. Ps. 121:3

Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie  2. Kerkbeheer

U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,

of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.

Oppas: Jannet v.d. Berg, Elise Leeuwis en Gerjan de Groot 

  Omzien naar elkaar:

Jl. zondag 26 juni was er twee keer “koffie drinken na de dienst”. In deze periode van vakantie is er

wellicht een mooie gelegenheid om eens iemand actief uit te nodigen of op te zoeken na de dienst tot

onderlinge ontmoeting en een verdiepend gesprek over de eredienst. Denk aan de preek-vraag van jl.

zondagmorgen: “Wat leer jij van het feit dat God de binnenkant bij jou ziet?”

  Overleden: 19 juni jl. is op de leeftijd van 88 jaar overleden onze dorpsgenoot mevrouw Geertje Leeuwis-Stuij. Laatst gewoond hebbende aan de Wijngaardsesteeg 4.

27 Juni jl. is op de leeftijd van 77 jaar overleden onze dorpsgenoot de heer Wout Romijn. Laatst

gewoond hebbende op de Van der Hoevenstraat 15.

Laten we met de rouw dragende families meeleven en ze gedenken in onze gebeden.

  Van de kerkenraad: Voor pastorale hulpvragen zijn t/m 24 juli de broeders Wim Stuij en Jan-Willem Stolk voor u bereikbaar in voorkomende gevallen.

  Kinderoppas: Beste oppassers, de vakantie staat weer voor de deur. Misschien gaat u op vakantie.

Kijkt u vooraf de oppaslijst na en ruilt u zo nodig zodat we niet zonder oppassers zitten de zomer

vakantie. Alvast bedankt!

  Opening winterwerk: Beste gemeenteleden, 24 en 25 september hopen we aandacht te schenken aan de opening van het winterwerk. Willen jullie de datums vast vrij houden en eventueel rekening

houden om mee te helpen? Groetjes, het Opening winterwerk team.

  Agenda:  

06-07: Collectemuntenverkoop van 19:00 tot 20:00 uur in de consistorie van de kerk.

          I.v.m. de zomervakantie is de eerstvolgende keer op 7 september.

    Ten slotte: D.V. zondag 3 juli bedienen twee gastvoorgangers het Woord van God. Bid u voor deze dienaren? Gezegende dienst voor jong en oud.

M.C. Stehouwer