Kerkbode 17-07-2020

Zondag 19 juli 2020
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (Doopdienst) – West
18.30 uur: ds. R. van der Knijff (Molenaarsgraaf) – Oost
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 86:6 n.m. Ps. 146:3
Collecten: In beide diensten 1. diaconie 2. kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jannet v.d. Berg en Jacoline de Jong

Omzien naar elkaar: Langzaam mogen er meer mensen op bezoek in zorg- en verpleeghuizen. Wat fijn is het als broeders en zusters weer bezoek mogen ontvangen, juist ook in deze fase van het leven. Laten wij volhardend de ‘Philedelfia’, de onderlinge liefde, als een bewuste keuze van het geloof, aanhaken in ons leven tot eer van God. Om zo de liefde van Christus uit te stralen (n.a.v. de preek uit 2 Petrus 1:7).
Jl. zondag mocht Hans Blok openbare geloofsbelijdenis afleggen. Hij kreeg in deze dienst als belijdenistekst mee: Filippenzen 2:13 “want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen”.

Agenda:
17-07: Stille tijd: kerk open van 19.00 tot 20.00 uur

Ten slotte: De kinderen van de Basisschool krijgen deze week vakantie. Wij wensen elkaar een goede tijd van ontspanning en rust toe. Re-creëer in verbondenheid met de Creator, de Schepper en Drie-enige God! In de morgendienst van D.V. 19 juli luisteren we naar Gods Woord vanuit Hebreeën 9:11 t/m 28. In deze dienst zal het sacrament van de Heilige Doop bediend worden aan Pim Breedveld. Wij bidden voor jong en oud om gezegende diensten.

M.C. Stehouwer