Kerkbode 28-06-2019

Zondag 30 juni 2019
09.30 uur: ds. H. Veldhuijzen (Schelluinen)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: v.m. Ps. 64:10 n.m. Ps. 147:6
Collecten: In beide diensten 1.Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Jannie Aantjes, Steijn van Driel, Henrike Smits

Omzien naar elkaar: “Eénsgezindheid is een kenmerkend woord uit de Bijbel.” Lees de Filippenzen brief eens (samen) door en vraag in het gebed aan de Heere hoe jij de éénsgezindheid vorm kan geven in de gemeenschap van Christus. Leef je geloof!

Kerkenraad: In een extra vergadering wil de kerkenraad zich a.s. woensdag 3 juli bezinnen op het onderwerp “betrokkenheid & afhaken”. We voelen allemaal wel aan dat dit een belangrijke zaak is. Hoe blijven jongeren en ouderen op het hart van het Evangelie, op de gemeenschap met en van Jezus Christus betrokken? Graag uw en jouw voorbede voor dit werk van de kerkenraad.

Rommelmarktcomité: A.s. zaterdag 29 juni is het weer ophaaldag voor de Rommelmarkt!! Wij hopen ook dit keer uw meubels, boeken, servies en nog veel meer wat u toch niet meer gebruikt op te mogen halen. Graag uw spullen voor 09.00 uur aan de weg zetten. Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking, het Rommelmarktcomité.

Agenda:
29-06: Rommelmarkt ophaaldag
29-06: Café de Kroon
03-07: Vrouwenbidstond 09.00 uur bij Jantine, Van Tongerenstraat 4, voorbereiding Marit
03-07: Collectemunten verkoop van 19.00 tot 20.00 uur in de consistorie
03-07: Bezinning kerkenraad

Ten slotte: Jl. zaterdag wandelde ik in Dordrecht verschillende kerken binnen. De éne kerk, de Augustijnenkerk, nog vol in gebruik tot eer van de Heer en de andere kerk, de Waalse kerk, in functie als een soort van reisbureau. In beide gebouwen komen mensen die op reis zijn naar dat grote moment dat elke knie zal buigen voor Jezus (Filip. 2: 10). De grote vraag is; doe je dat vrijwillig? Nu al? D.V. zondagavond 30 juni luisteren we naar Gods Woord vanuit Filippenzen 2 de verzen 12 t/m 30. We bidden om diensten (!) vol van aanbidding voor de Heer.

M.C. Stehouwer