Kerkbode 3 mei 2024

9.30 uur: ds. R.W. van Mourik (Alblasserdam)

18.30 uur: ds. M. Dubbeldam (Hardinxveld-Giessendam)

Voorzang: v.m. Ps 42:5 n.m.GdH:1

Collecten: 1.Diaconie (MAF – Papoea) 2. Kerkbeheer (energiekosten)

                   3. Extra kerkbeheer

Oppas: Jurian Bakker, Ellis en Siem Kuiper

Donderdag 9 mei 2024 – Hemelvaartsdag

9.30 uur: ds. J. van Dijk (Ridderkerk)

Voorzang: Ps. 47:3

Collecten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer

Oppas: Jannie Aantjes en Anna Ruisbroek

   Geboren: In het gezin van Wessel en Jannet van den Berg (Hof van Brederode 1) is een zoon en broertje geboren. Hij kreeg de naam Thijmen Maarten. Thijmen is het broertje van Wietze. We dragen dit gezin op in gebed gezien de zorgen die er zijn rondom zijn gezondheid. Thijmen ligt de komende weken in het Erasmus MC op de IC en heeft al een operatie ondergaan. Ik heb de HEERE lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden. Want Hij neigt Zijn oor tot mij, daarom zal ik Hem al mijn dagen aanroepen (Ps. 116: 1,2). De berijmde versie zongen we zondagochtend voor Thijmen als dank en bemoediging in de komende spannende periode die dit gezin tewachten staat.

   Omzien naar elkaar: Roel Visser zal a.s. donderdag worden of inmiddels zijn geopereerd. Het is de bedoeling om het plekje op zijn lever weg te branden. Dankbaar geeft hij aan dat hij rust en kracht ervaart van God.

   Ochtenddiensten: Vanaf zondag 5 mei beginnen de ochtenddiensten weer om 9.30 uur!!

   Aannemingsavond: Dinsdagavond 7 mei is de aannemingsavond met de belijdenis-catechisanten die zondagmorgen 26 mei in onze gemeente belijdenis van het geloof hopen te doen. We wensen Jan de Haan (Westeinde 31, 3366 BM Wijngaarden) en Daniëlle de Jong (Oosteinde 17, 3366 BE Wijngaarden) de nabijheid van de Heere toe, zodat ze met rust en vreugde naar beide momenten mogen toeleven.

   Giftenverantwoording: Via Marinus Boot is er 2 x € 20,- ontvangen voor de kerk.

   Agenda:

05-05: koffiedrinken na de dienst

08-05 tot 11-05: kamp Immanuel

   Ten slotte:

Hij is ten Hemel opgevaren,

zit aan des Vaders rechterhand.

Hij zal ons in Zijn trouw bewaren,

en is voor ons een onderpand,

om ons te redden van de zonden,

en te behoeden voor de dood.

Wij zijn mee opgestaan ten leven,

danken Hem voor Zijn goedheid groot.

Hartelijke groet,

                                                            De kerkenraad