Kerkbode 10 mei 2024

Zondag 12 mei 2024

9.30 uur: ds. H.J. van der Veen (Sliedrecht)

18.30 uur: ds. B.E. Weerd (Papendrecht)

Voorzang: v.m. Ps. 1:2 n.m. Ps. 1:3

Collecten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer (onderhoud orgel)

Oppas: Marjolein Breedveld en Rosanne de Jong

   Omzien naar elkaar: Roel Visser mocht weer thuis komen vanuit het ziekenhuis. Dankbaar dat de operatie goed mocht gaan. Ook werd hij erg bemoedigd door het medeleven vanuit de gemeente. We denken ook aan het gezin van Aart en Sonja de Jong-Slingerland en hun kinderen, nu de vader van Sonja vorige week is overleden. We bevelen deze gezinnen aan in uw gebeden.

   Huwelijk: We ontvingen bericht van het voorgenomen huwelijk van Lars de Jong en Talitha Vink. Zij beloven elkaar trouw op D.V. donderdag 18 juli. Gods zegen vragen ze over hun huwelijk in de kerk van Wijngaarden om 13.45 uur. Lars en Talitha gaan wonen aan de Lekdijk 343, 2957 CN Nieuw-Lekkerland. We wensen hen van harte Gods zegen toe op de voorbereiding van hun huwelijk.

   Doopzitting: Zondag 19 mei zal in de ochtenddienst een doopdienst worden gehouden. Ouders die hun kind willenlaten dopen, kunnen dit doorgeven aan de scriba.

   Zingen na de dienst: We zingen liederen die in het teken staan van Hemelvaart uit Weerklank. Liednrs.: 450: 1 ,2, 4 en 5  –  185: alle 2  –  186: 1, 2 en 4  –  189: 1, 3, 4 en 5  –  191: alle 3  – 443: hele lied. Zing(t) u/jij ook mee?

   Oud papier: In het 1e kwartaal van 2024 hebben we weer het mooie bedrag van € 332,40  mogen ontvangen met het ophalen van oud papier. Als Jeugdraad zijn we blij om deze bedragen te mogen ontvangen, en kunnen er veel activiteiten georganiseerd worden voor de kinderen en jeugd binnen het dorp. Allen hartelijke dank!

   Israël en de gemeente: Jodenhaat is van alle tijden. Er is geen volk ter wereld zo verjaagd, geplaagd en onderdrukt als het Joodse volk. Ook in het licht van het huidige conflict in Israël steekt die haat weer de kop op. De boosheid, frustratie en haat die naar boven komen, zijn ongekend. Er komen zoveel emoties los dat (volgens het CIDI) antisemitisme wereldwijd sinds 7 oktober 2023 met 818% is gestegen. Waarom is dat toch? Waarom blijft die terugkerende haat bestaan – dezelfde haat die we zagen bij de Farao, de Amalekieten, Haman, Hitler en die we nu zien bij Iran en Hamas. En helaas ook in ons eigen land. Deze haat komt voort uit een diepgewortelde afkeer van de God van Israël. In Genesis 12 staat: “Ik (God) zal zegenen wie u (Israël) zegenen en Ik zal vervloeken wie u (Israël) vervloeken.” Het is van groot belang dat de gemeente achter het Joodse volk staat. Het was een enorme vreugde om enkele weken geleden de Joodse rabbijn Naki Yitzchak in onze gemeente in Wijngaarden te hebben die uit de Thora voorlas! En we begrepen dat Naki Yitzchak dat zelf ook heeft ervaren. Hij wil graag op deze manier en op deze plek, zijn dankbaarheid uiten aan ieders aanwezigheid, steun en vrijgevigheid die hij en zijn stichting hebben ontvangen die avond! Het is essentieel om een brug van steun en bemoediging te slaan. Israël kan niet los gezien worden van de Bijbel. Jezus was Joods, evenals Paulus, Petrus en Johannes. De Bijbel is een oer-Joods boek, waarbij bijna de hele Bijbelse geschiedenis zich afspeelt binnen de huidige grenzen van Israël. God heeft met Israël een verbond zoals hij met geen ander volk heeft, en er staan nog geweldige dingen te gebeuren met Israël. Romeinen 9:4 zegt: “Dat zijn de Israëlieten, die God als zijn kinderen heeft aangenomen en aan wie Hij Zijn nabijheid, de verbonden, de wet, de tempeldienst en de beloften heeft geschonken.” Het heil is allereerst voor de Jood, en daarna voor de Griek (voor ons). Na overleg met de kerkenraad is een nieuwe commissie opgericht: Israël en de gemeente. Deze commissie zal meerdere keren per jaar thema-avonden of een thema-dienst organiseren. Verdere informatie zal te zijner tijd worden vermeld in de kerkapp en kerkbode.

Met hartelijke groeten namens de commissie, verbonden met de God van Israël, Joke Roodenburg, Elske Baan en Maarten Baan.

   Agenda:

11-05: Mannenbidstond WoW: leiding Maarten Baan (loc. Schuur Jelle)

           Oud papier (Karsten Breedveld en Bart de Groot)

           Rommelmarktschuur: 10.00 en 12.00 uur

12-05: Zingen na de dienst

15-05: Kerkenraadsvergadering

            Bijbelstudiekring

 16-05: Jonge stellen/vrijgezellenkring

   Ten slotte: Hartelijke groet namens,

                                                       De kerkenraad