Kerkbode 31 mei 2024

Zondag 2 juni 2024

9.30 uur: ds. J. Holtslag (Giessenburg, Kind in de gemeentedienst)

18.30 uur: prop. R.P. Hoogenboom (Woerden)

Voorzang: v.m. Ps. 119:3 n.m. Ps. 30:1

Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Extra kerkbeheer

Oppas: Mathilde van Os en Saskia de Jong

   Omzien naar elkaar: Er zijn zorgen rondom de kleine Thijmen van den Berg nu er complicaties zijn ontstaan, en hij opnieuw een operatie moest ondergaan. Bid voor hem, zijn ouders en broertje in deze zorgvolle tijd.

   Vrijwillige bijdrage: Als het goed is hebben alle 18+ leden vorige week de briefontvangen voor de vrijwillige bijdrage. Ouders, bespreek dit ook in uw gezin over de verantwoordelijkheid die er genomen moet worden. Zeker ook nu we beginnen met de beroepingsprocedure waar het van essentieel belang is wat er binnenkomt met de vrijwillige bijdrage. Namens de kerkrentmeesters, alvast heel hartelijk dank.

   Kind in de gemeentedienst: Op zondagmorgen 2 juni staat er weer een KIDG dienst gepland, geleid door dominee Holtslag. Na afloop van de dienst is er de gelegenheid om na te praten met een kopje koffie of thee. Voor de kinderen is er dan een verwerking in de bovenzaal van de kerk.

   Agenda:

02-06: KIDG-dienst

            Koffie drinken

05-06: Vrouwenbidstond: voorber. Marjolein (loc. Andrea, Oosteinde 7)

            Collectemunten: 19.00-20.00 uur in de consistorie

   Ten slotte: We kijken terug op een mooie belijdenisdienst afgelopen zondagochtend. Dankbaar dat er tweegemeenteleden hun “ja woord” in het midden van de gemeente mochten geven. Zoals ds. v.d. Knijff het ook in de preek benoemde over de luchtballon. Die blijft alleen in de lucht als je er telkens weerwarme lucht in blaast. Zo moet dat ook gaan in ons geloofsleven. Iedere keer weer moeten we gevoed worden door Woord en Geest om niet naar beneden te zakken of af te dwalen. Voor een ieder die al belijdenis heeft gedaan of hier nog een keuze in gaat maken, een bemoediging om te volharden. Ook via deze weg willen we nogmaals de Hervormde gemeente Molenaarsgraaf en in het bijzonder ds. R. van der Knijff bedanken dat Jan de Haan en Daniëlle de Jong mee mochten doen met de belijdenisgroep van Molenaarsgraaf.

Hartelijke groet,

                                                    De kerkenraad