Kerkbode 24 mei 2024

Zondag 26 mei 2024

9.30 uur: ds. R. v.d. Knijff (Molenaarsgraaf, belijdenisdienst)

18.30 uur: ds. R. v.d. Knijff (Molenaarsgraaf)

Voorzang: v.m. Ps. 30:1 n.m. Ps. 87:3

Collecten: 1. Diaconie (Open Doors) 2. Kerkbeheer (Preekbeurtvergoeding gastpredikanten)

Oppas: Wilma Nijhof, Elise Leeuwis en Lennard de Groot

   Belijdenisdienst: In de ochtenddienst van 26 mei zullen Jan de Haan en Daniëlle de Jong belijdenis van het geloof doen. We zijn dankbaar dat zij dit met volle overtuiging mogen doen in het midden van onze gemeente. Mogen ze met hun ‘’ja woord” ook bij anderen, jong en oud, het verlangen opwekken om het nieuwe seizoen belijdeniscatechese te volgen, waar er nu al 3 personen zich voor hebben opgegeven.

   Grote schoonmaak kerk: We doen graag nog een extra oproep om mee te helpen met de grote schoonmaakbeurt in de kerk. Maandagavond 27 mei vanaf 18.30 uur dinsdagmorgen 28 mei vanaf  9.00 uur. Vele handen maken licht werk. Vriendelijke groet, het schoonmaak-en kostersteam.  

   Giftenverantwoording: Via Marinus Boot is er 1 x € 30,- en 1 x € 20,- ontvangen voor de kerk.

   Agenda:

27-05: kerk schoonmaak (va. 18.30 uur)

28-05: kerk schoonmaak (va. 9.00 uur)

29-05: Bijbelstudiekring

   Ten slotte: Gratis geld! Er was eens een evangelist die een groep mensen iets wilde uitleggen over de betekenis van geloven. Hij pakte een briefje van 200 euro uit zijn zak en vroeg aan de mensen die bij hem stonden wie het wilde hebben. Er waren verschillende reacties. Een deel van de mensen vertrouwde de evangelist niet, anderen dachten dat er iets achter zou zitten of dat hij een grap maakte. Het leek alsof er niemand was die het geld wilde hebben. Totdat er toch een jongen was die naar de evangelist toeliep en tegen hem zei dat hij het geld wel zou willen hebben. De evangelist keek de jongen vriendelijk aan en zei “Alsjeblieft, jij mag het houden.” Dankbaar nam de jongen het geld aan. Ademloos wachten de mensen af wat er nu ging gebeuren. Maar er gebeurde niets. “Mag hij het geld houden?”, vroegen sommigen. “Natuurlijk”, zei de evangelist. “het zou toch niet eerlijk zijn als ik iets wat ik eerst gegeven heb, weer zou afnemen?” “Als ik geweten had dat u het echt meende dan had ik het geld ook aangepakt”, zeiden anderen. “Ik heb het jullie eerlijk aangeboden”, zei de evangelist, “maar er was verder niemand die het geld wilden hebben.” De mensen beseften maar al te goed dat alleen zij zelf er de oorzaak van waren dat ze het geld dat hun gratis aangeboden werd, niet hadden gekregen. Niemand had het gratis geld in ontvangst genomen, behalve die ene jongen. Hij geloofde eenvoudig wat de evangelist zei en ging met het geld naar huis. God biedt veel meer aan dan slechts geld. Hij gaf het mooiste en kostbaarste wat hij heeft: Zijn Zoon. En wij kunnen dat geschenk ontvangen door het geloof. Want zo lief heeft God de wereld (er staat niet: “de uitverkoren mensen”) gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Johannes 3:16). Geloven betekent: vertrouwen. Iedereen die zijn of haar vertrouwen op de Heere Jezus stelt die gaat niet verloren, maar wordt voor eeuwig behouden. Geloof(t) u/jij dat ook?

Hartelijke groet, De kerkenraad