Kerkbode 03-05-2020

Zondag 03 mei 2020
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. J. ter Maten (Kesteren)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 103:2 n.m. Ps. 118:12
Collecten: In beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27.
Of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: geen oppas

Omzien naar elkaar: Hoe gaat het? Tja, ook in de pastorie gaan dingen heel anders als gewoon. Vanwege het wegvallen van meerdere avondactiviteiten keek ik samen met gezinsleden de film ‘Unplanned’. Deze aangrijpende film is via de christelijke pro-life stichting Schreeuw om leven ook in Nederland te zien. Het zette voor mij de afschuwelijke praktijk van abortus en de diepe nood van ‘ongewenst’ zwangere meisjes en vrouwen schokkend op het netvlies. Over hoe de dingen dan gaan. Ik las in deze zelfde periode het prachtige boek wat ik voor mijn verjaardag van de kerkenraad heb gekregen: ‘Ik zie een poort wijd open staan’, geloven in de verkiezende God. Daarin staat op pag. 230, onder het kopje ‘als kleine kinderen sterven’, over het verband tussen verkiezing en verbond: Over de wil van God moeten wij oordelen vanuit Zijn Woord. Dat getuigt dat kinderen van de gelovigen heilig zijn; niet van nature, maar uit de kracht van het genadeverbond, waarin zij samen met hun ouders behoren. Daarom moeten godvrezende ouders niet twijfelen aan de verkiezing en zaligheid van hun kinderen die God in hun kinderjaren uit dit leven wegneemt (Gen.17:7; Hand.2:39; 1 Kor.7:14). n.a.v. Dortse Leerregels H.I.17. Over hoe de dingen gaan. Want vervolgens ontmoet je en hoor je van, broeders en zusters in de gemeente die langere tijd geleden of juist zeer recent, de pijn, het verdriet, de moeite en vragen in het persoonlijk leven kennen van jonggestorven (ongeboren) kinderen. Niets maar dan ook niets is vanzelfsprekend in zwangerschap en geboorte, ja in het leven zelf! Verwondering en vreugde, verlangen en diep gemis, loslaten en overgave, laat het verbonden zijn met de hoogste Heer Jezus Christus de Zoon van God. ‘Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip’. Hebreeën 4:16.

Felicitatie: Het heeft zijne majesteit koning Willem Alexander behaagd … Albert Leeuwis, dr. Ingelsestraat 1, te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf deze plaats feliciteren we Ab van harte en betrekken er ook zijn vrouw bij. Wij wensen hen beiden Gods zegen toe.

Verkondiging: Nogmaals wil ik jong en oud eraan herinneren leeservaringen, vragen of opmerkingen n.a.v. Hebreeën te delen via mail of telefoon. D.V. 10 mei volgen we samen in zowel de morgen- als de avonddienst, dus tot twee keer toe (!), dit Bijbelboek. Om het met woorden uit deze tijd en onze maatschappij te zeggen: ‘houd vol’.

Giftenverantwoording: In de maand maart hebben wij aan collecten ontvangen €1397,49. De biddagcollecte heeft totaal opgebracht €1200,67. Allen hartelijk dank hiervoor!
Zoals u gewend bent zou er woensdag 6 mei collectemunten verkoop zijn, dit gaat niet door omdat de kerkgang voorlopig nog digitaal blijft.

Ten slotte: Op D.V. zondag 3 mei luisteren we samen naar Gods Woord uit Hebreeën 1. God spreekt vandaag nog steeds door Zijn Zoon, wat een genade, zo’n grote zaligheid! We bidden om gezegende diensten voor jong en oud, thuis en in de kerk.

M.C. Stehouwer