Kerkbode 05-04-2019

Zondag 7 april 2019 – 6de Lijdenszondag
10.00 uur: kand. H.B. van der Knijff (Stolwijk)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: v.m. Ps. 22:14 n.m. Ps. 9:1
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Extra collecte Kerkbeheer
Oppas: Jannie Aantjes, Pernella Vink, Anouk Langerveld

Omzien naar elkaar: Om de kinderen van de familie Rojas les te gaan geven is jl. dinsdag Naomi van de Vlist voor twee maanden naar Guatemala vertrokken. Zo mag zij een steentje bijdragen aan de missie van Jorge en Mariëtte. We bidden om een gezegende tijd voor Naomi, het werk en leven van de familie Rojas en de kerk in Guatemala die zij dienen mogen.

Paas Sing-in: Op 2de Paasdag organiseert de Evangelisatiecommissie in de kerk twee keer een Sing In (om 9.30 uur en om 11.30 uur) met koor- en samenzang. Hieraan zal het projectkoor meewerken onder leiding van Matthijs Hoogendijk, muzikaal begeleidt door een band en een strijkorkest. Op zondagmorgen 7 april zullen (alleen!) na de ochtenddienst in de hal van de kerk vrijkaarten te verkrijgen zijn. Daarna zijn de kaarten te reserveren bij Henk van Manen, tel. 06-20152074, of te verkrijgen in de kerkhal voor aanvang van beide Sing-ins (zolang de voorraad strekt).

Elisabethbode: In het weekend voor de stille week zullen huis-aan-huis Elisabethbodes worden rondgebracht. Hierbij kan de Evangelisatiecommissie hulp gebruiken. Belangstellenden kunnen zich uiterlijk 11 april aanmelden bij Teo Hoogendijk (06-15180678).

Paasconcert: Op vrijdagavond 12 april organiseert Gospelkoor Chananja samen met kinderkoor Jonge Klanken uit Molenaarsgraaf een Paaszangavond in de Gereformeerde Kerk in Ottoland, adres A 88. Het programma van de avond, waarin de lijdensweg van Jezus wordt gevolgd en Zijn opstanding gevierd, bestaat uit koor- en samenzang. Beide koren zingen hun eigen Paasnummers en enkele gezamenlijke liederen. De avond begint om 19.30 uur en de toegang is vrij. Er zal worden gecollecteerd ter bestrijding van de kosten.

Agenda:
07-04: JV
10-04: Bijbelstudiekring 20.00 uur bij fam. v.d. Vlist, Van Tongerenstraat 4, voorbereiding Sonja
10-04: Belijdeniscatechese
11-04: Immanuël

Ten slotte: Op D.V. 7 april in de avonddienst, de 6de lijdenszondag, luisteren we samen naar Gods Woord uit Johannes 12: 37 t/m 50. Op deze zondag zijn er ook Bijbelleesfolders voor elk gezin beschikbaar. Om in die week elke dag een stukje uit de Bijbel te lezen, met de folder als leidraad. Dit als voorbereiding op de Kind in de Gemeentedienst van D.V. 14 april. De HGJB wil zo het samen Bijbellezen stimuleren. Eén van de bijbelgedeeltes uit deze folder zal uitgangspunt zijn voor de verkondiging in de Kind in de Gemeentedienst. Wij hopen dat dit alles de geloofsopvoeding zal ondersteunen en bidden om een goede voorbereiding voor de erediensten, tot eer van God en opbouw van Zijn gemeente.

M.C. Stehouwer