Kerkbode 07-06-2019

Zondag 9 juni 2019 – Eerste Pinksterdag
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (Openbare Geloofsbelijdenis)
18.30 uur: ds. F. Maaijen (Zwijndrecht)

Voorzang: v.m. Ps. 52:7 n.m. Ps. 27:5
Collecten: In beide diensten 1.Diaconie (Bijbels voor groep 8 van De Zaaier) 2. Kerkbeheer
Oppas: Liesbeth de Bondt, Petra de Kluiver

Pleinconcert: Op dinsdagavond 11 juni geeft gospelkoor Chananja een miniconcert op het kerkplein van Bleskensgraaf. Het optreden begint om 20.00 uur. Naast koorzang is er ook gelegenheid voor samenzang.

Agenda:
07-06: Stille tijd; kerk open van 19.00 tot 20.00 uur
08-06: Mannenbidstond WoW, 07.30 uur bij Jelle, Westeinde 4, leiding Jan Willem
08-06: Oud papier: Wim de Groot en Simon Stuij

Ten slotte: Op Eerste Pinksterdag D.V. zondag 9 juni luisteren wij naar Gods Woord vanuit Filippenzen 1: 19 t/m 30. We lezen hier over “de Geest van Jezus Christus” die op de allereerste Pinksterdag is uitgestort in Jeruzalem. We gedenken als gemeente dit heilsfeit en zijn dankbaar dat in het midden van de gemeente vier leden belijdenis doen van het geloof. Door de Geest verbonden aan Jezus en aan elkaar als leden van Zijn Lichaam!

M.C. Stehouwer