Kerkbode 09-04-2021

Zondag 11 april 2021
10.00 uur: ds. P. v.d. Voorde (Hardinxveld-Giessendam) – West
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer – Oost
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.
Voorzang: v.m. Ps. 84:3 n.m. Ps. 139:1

Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Marjolein Breedveld en Nathalie de Jong

Omzien naar elkaar: Bidden en zondigen kunnen niet in hetzelfde hart wonen. Het gebed zal de zonde verteren of de zonde zal het gebed verstikken. (J.C. Ryle)

Bijbelgesprekskring: Woensdagavond D.V. 14 april komen we bijeen in de kerk. We beginnen om 19.30 uur en bespreken hoofdstuk 7 (en 8) uit het boekje dat gaat over Nehemia 11-13.
Hartelijk welkom!

Opbrengst collecten diaconie:
Januari:
Algemeen: € 303,45
George en Mariette: € 250,-
Maf: € 1000,-
Leerstoelfonds: € 300,-
Februari:
Algemeen: € 872,00
St. Ontmoeting € 300,00
GZB € 300,00
Maart:
Algemeen: € 734,69
Tear project Nepal € 300,00
Gift via paasbakjes € 20,00
Namens de Diaconie willen we u en jou heel hartelijk bedanken voor uw bijdragen. We zijn dan ook zeer dankbaar dat we tijdens de eredienst en via de bankrekening uw gaven mogen ontvangen zodat we onze doelen kunnen blijven steunen.

Rommelmarkt: A.s. zaterdag 10 april is de 1e ophaaldag voor de Rommelmarkt. Graag komen wij weer u gebruikte spullen ophalen. Gelieve deze voor 09:00 uur aan de weg te zetten. Binnenkort start ook onze jaarlijkse tuinplantenactie. Wij hopen dit jaar weer op u te kunnen rekenen. Alvast bedankt, het Rommelmarktcomité.

Agenda:
10-04: Mannenbidstond
10-04: Oud papier (Teus van Werd en Simon Stuij)
10-04: 1 e ophaaldag Rommelmarkt
14-04: Vrouwenbidstond
14-04: Bijbelgesprekskring: aanvang 19.30 uur

Ten slotte: Volhardend bezig zijn met de Schrift om de Levende Heer te ontmoeten. D.V. zondag 11 april zijn daar weer twee gelegenheden voor! In de avonddienst luisteren we samen naar Gods Woord uit Nehemia 6. We bidden voor jong en oud om gezegende diensten, thuis en in de kerk met elkaar verbonden.

M.C. Stehouwer