Kerkbode 10-07-2020

Zondag 12 juli 2020
09.30 uur: kand. A. van Dalen (Oud-Alblas) – Oost
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (openbare geloofsbelijdenis) – West
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 99:2 n.m. Ps. 95:2
Collecten: in beide diensten: 1. diaconie 2. kerkbeheer 3. kerkbeheer (extra collecte)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jannie Aantjes en Rachel Stehouwer

Vrijdag 17 juli 2020
14.30 uur: ds. M.C. Stehouwer; trouwdienst Arjan Siebeling en Marita Brand

Omzien naar elkaar: Arjan Siebeling en Marita Brand hopen te gaan trouwen D.V. vrijdag 17 juli. De dienst waarin zij Gods zegen mogen ontvangen en die aanvangt om 14.30 uur in de Dorpskerk is live te volgen via de website van de gemeente. Wij feliciteren dit bruidspaar hartelijk, samen met wederzijdse familie, en wensen hen Gods voortdurende nabijheid toe over hun verdere levensweg. Arjan en Marita gaan wonen in Hardinxveld-Giessendam.
De Hervormde gemeente van Zegveld is van voornemen om een beroep uit te brengen. In verband met de naderende zomervakantie zal dit beroep op D.V. 28 augustus ingaan. U begrijpt dat dit alles de nodige gedachten met zich meebrengt. Laten we samen bidden om leiding en wijsheid van God in alle dingen.

Doopzitting: In verband met de voorgenomen doopdienst van D.V. zondagmorgen 19 juli zal er een doopzitting gehouden worden in de consistorie van de kerk op D.V. maandag 13 juli om 20.30 uur. Ouders van harte welkom.

Erediensten: Hoe lief’lijk, hoe vol heilgenot, O HEER, der legerscharen God, Zijn mij Uw huis en tempelzangen! Hoe branden mijn genegenheên, Om ’s HEEREN voorhof in te treên! Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, En aan mijn ziel het leven geeft. … Vanaf 5 juli delen we de gemeente in een Oost en een West-deel, de precieze indeling is terug te vinden op de website van de gemeente, waarbij we alle gezondheidsrichtlijnen in het oog houden. U kunt ervanuit gaan dat er altijd plaats is, omdat ook ’t Wingerds hof beschikbaar blijft! Steeds zal er afwisselend per week één deel voor de morgendienst en één deel voor de avonddienst uitgenodigd worden. Dit is wekelijks te lezen bij de preekbeurten in de kerkbode. Jong en oud is hartelijk welkom.

Online materiaal voor kinderen: Omdat iedereen weer in de gelegenheid is om naar de kerk te gaan en de crèche ook weer is gestart, stoppen we met het plaatsen van online materiaal voor bij de ochtenddiensten. Wel kun je nog een kerkboekje vinden, dat voor elke dienst geschikt is. En er staat een link in naar de HGJB, zij hebben een leuk zomergezinsboekje gemaakt. Kijk op onze website onder online kerkdiensten.

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is € 25 ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank!

Opbrengst diaconie collecte: Maart: € 869,68 April: € 1429,60 Mei: € 1485,70 Juni: € 1189,05 Namens de diaconie heel erg bedankt voor uw bijdrage die we tijdens de diensten maar ook via de bank zijn overgemaakt. Mede door uw giften kunnen we de doelen blijven steunen.

Oud ijzer: De opbrengst van het 1e halfjaar van 2020 bedraagt € 614,-. Fijn dat velen meedoen en hebben bijgedragen aan deze prachtige opbrengst, waarmee we als gemeente het zendingswerk van fam. Rojas-Koorevaar in Guatemala steunen. Blijf vooral meedoen, of begin ermee als u dat nog niet deed, alles wat van ijzer/metaal is heeft waarde! Mede namens Jorge en Mariette hartelijk bedankt. Een hartelijke groet van fam. Stolk

Agenda:
11-07: Oud papier: Karsten Breedveld en Wim de Groot

Ten slotte: In de avonddienst van D.V. 12 juli luisteren we samen naar Gods Woord vanuit 2 Petrus 1: 1 t/m 11. In deze dienst zal er openbare geloofsbelijdenis worden afgelegd door Hans Blok. In het bijzonder voor hem en voor allen die op hem betrokken zijn, bidden we om rijk gezegende diensten tot opbouw van het geloofsleven en tot eer van God.

M.C. Stehouwer