kerkbode 14 april 2023

Zondag 16 april 2023
10.00 uur: prop. G.T. van Lingen (Nieuw-Lekkerland)
18.30 uur: prop. R.P. Hoogenboom (Woerden)
Voorzang: v.m. Ps. 42:1 n.m. Ps. 97:1
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Wycliff) 2. Kerkbeheer (kosten ’t Wingerds hof)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jannie Aantjes en Marit de Groot

Omzien naar elkaar: Afgelopen vrijdag mocht Magda Romijn weer thuis komen vanuit het
ziekenhuis. Naar omstandigheden mag alles weer goed gaan. We bidden voor haar dat het herstelgoed mag gaan. Ook voor haar kinderen en kleinkinderen die zo dicht om haar heen staan. In Jesaja 40 vers 29 staat: “Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft”. En zoals Magda het zelf beaamt, als je er om vraagt, komt het.
Gemeente avond: D.V. donderdag 25 mei kunt u vast in de agenda noteren voor de gemeente avond in ’t Wingerds hof. Houd u deze datum dus vast vrij.
Collecteopbrengst 1e kwartaal Diaconie:
Januari:
Algemeen €574,30
Fam. Rogas €267,75
Fam. Jonkers (maf) €353,50
Leerstoelfonds €252,55
Februari:
Algemeen €293,45
Scharlaken koord €277,80
Stefanie de Wildt €267,70
Voedselbank Sliedrecht €321,85
Noodhulp aardbeving Turkije €3090,53
Maart:
Algemeen €804,25
Gzb project Malawi €323,60
Trauma healing network Namibië €280,75
Gemeente zijn: Beste gemeenteleden hierbij vast wat datums voor in de agenda D.V. 9 op 10 juni is het de nacht voor de kerk. We hopen een leuke avond en nacht met elkaar te hebben. D.V. 9 september is het de opening van het winterwerk dit keer eenmalig eerder dan andere jaren maar ook dan hopen we voor iedereen wat te organiseren en u te ontmoeten.
Agenda:
15-04: Instuif
16-04: Koffie drinken na de ochtenddienst
16-04: JV
18-04: Censura Morum
18-04: Bezinning Heilig Avondmaal
19-04: Vrouwenbidstond: Westeinde 32, voorbereiding: Arja
20-04: Immanuel
Ten slotte: Wees niet bevreesd, want ik weet wie je zoekt. Tijdens de twee diensten die op eerste paasdag gehouden werden uit het evangelie van Mattheus kwam dit duidelijk naar voren. Laat voor een ieder deze boodschap een bemoediging zijn, en dat we dat ook mogen uitstralen naar de mensen om ons heen. Hij stierf ook voor u/jou en mij. En zoek Hem als je Hem nog niet gevonden hebt.

Een hartelijke groet namens de kerkenraad.