Kerkbode 26 april 2024

Zondag 28 april 2024

10.00 uur: ds. H.J. van der Veen (Sliedrecht, H.A.)

18.30 uur: ds. H.J. van der Veen (Sliedrecht, voortz./dankz. H.A.)

Voorzang: v.m.G.d.H : 1 n.m. Ps. 63:1

Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (SDOK) 2. Kerkbeheer (Preekbeurtvergoeding  gastpredikanten) 3. Avondmaalsbeker (Stichting Ontmoeting)

Oppas: Karin Oskam en Marit de Groot

   Omzien naar elkaar: Afgelopen week is Floor de Gruijter (Oosteinde 41) opgenomen in Yulius. Niet lang geleden is hij daa rook geweest toen het thuis niet meer ging, maar mocht hij snel herstellen en weer naar huis. Nu liet zijn gezondheid het opnieuw niet toe en is hij weer opgenomen. Ook voor zijn vrouw Bets is dit weer een zware weg die ze moeten gaan.

   Heilig Avondmaal: In de ochtenddienst zal de bediening van het Heilig Avondmaal worden bediend aan de tafel. In de avonddienst weer vanuit de bank zoals we het gewend zijn.

   Huwelijk: D.V. vrijdag 3 mei is de trouwdag van Daan de Koning en Angela de Jong. De kerkelijke inzegening van hun huwelijk vindt plaats om 16.00 uur in de Dorpskerk, Kerkpad 2 in Bunnik. We wensen Daan en Angela een mooie dag en Gods zegen in jullie huwelijk toe. Toekomstig adres: Joh. Kraaijeveldstraat 38, 3361 VM Sliedrecht.

   Vooraankondiging Vrouwenavond: D.V. 20 augustus is er een Vrouwenavond voor alle 18+ vrouwen uit Wingerde.  Deze wordt gehouden in de Wingkidoe tent. Het belooft een ontspannen en verbindende avond te worden. Reserveer deze avond alvast in uw agenda! Hester Kuiper, Ina Wervenbos, Mathilde van Os en Jannie Aantjes.

   Agenda:

01-05: Collectemunten: 19.00 – 20.00 uur in consistorie

            Bijbelgesprekskring: 19.30 uur in bovenzaal ’t Wingerds hof

   Ten slotte: En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en we toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot leugenaar en is Zijn woord niet in ons. Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige. En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld (1 Johannes 1:5 tot 2:2). Gezegende Avondmaal diensten toegewenst.

Hartelijke groet,  de kerkenraad