Kerkbode 27-05-2022

Zondag 29 mei 2022
09.30 uur: ds. A. de Wit (Waalwijk-Besoyen)
18.30 uur: prop. A. van Kralingen (Ridderkerk)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 118:12 n.m. Ps. 135:2
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Stefanie in Oekraïne) 2. Kerkbeheer 3. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Elske Baan, Danielle de Jong en Ellis Kuiper

Omzien naar elkaar: Bidden om de doorwerking van de Geest van Pinksteren dat is nog eens omzien naar elkaar! “Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers.” Hand.1:14 “En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen.” Hand.2:1. Samen bidden thuis en in de gezinnen, in gebedsgroepen en kringen. Vanaf de Hemelvaartsdag tot de 1e Pinksterdag vol verwachting en met volharding. Hartelijk aanbevolen tot opbouw van de gemeente en voor de eer van de Drieenige God.

Welkom: We heten de Oekraïense mensen van harte welkom in ons dorp. Wilt u/wil jij voor ze bidden? Hulp is (nog) niet nodig, een kaartje is altijd goed. In de gedrukte kerkbode staan de namen en adressen.

Ten slotte: D.V. donderdag 26 mei gedenken we het heilsfeit dat Jezus naar Zijn Vader in de hemel is gegaan. De troonsbestijging van de Zoon van God de Allerhoogste. We luisteren naar Gods Woord vanuit Markus 16:15-20 en 1 Petrus 3:13-22. Op wees-zondag D.V. 29 mei onderweg naar de 1e Pinksterdag hopen twee gastvoorgangers Gods Woord te verkondigen. Handelingen 2:41 “Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd.” Ik hoop en bid dat er nog velen mogen worden toegevoegd! Gezegende diensten toegewenst.

M.C. Stehouwer