Zondag 11 februari 2024

10.00 uur: ds. J.A. Brussaard (Barneveld, bed. HA)

18.30 uur: ds. J.A. Brussaard (Barneveld, voortz./dankz. HA)

Voorzang: v.m. Ps. 34:6 n.m. GdH:9Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (MAF Papoea) 2. Kerkbeheer (gem. belastingen) 3. Extra coll. Kerkbeheer 4. Avondmaalsbekers (Voedselbank Sliedrecht)

Oppas: Karin Oskam, Gerjan de Groot en David Stolk

   Heilig Avondmaal: In de ochtenddienst wordt het Heilig Avondmaal bediend aan de tafel en in de avonddienst in de banken.

   Zingen na de dienst: We hopen de volgende liederen uit Weerklank te zingen:327: 1,3 en 4 /  329:1,2 en 5 / 421: 2x  /439:1,3 en 4  /445: alle 3 /357: alle 3. Zingt u/ jij ook mee ?

   Mannenvereniging: Maandag 12 februari zal onze consulent ds. Van der Veen de inleiding verzorgen voor de mannenvereniging. Het onderwerp is: Weet u ook hoe laat het is? Over de verwachting van de wederkomst. Alle mannen van de gemeente zijn van harte welkom. De avond begint om 19.45 uur in de bovenzaal van het Wingerds hof.

   Stapeldiner: D.V. donderdagavond 29 februari hopen jeugdclub Immanuel en de JV een stapeldiner te organiseren voor de jongeren. De maaltijd willen we samen met u afsluiten! Wij zijn op zoek naar gemeenteleden die een aantal jongeren (in de leeftijd van 12-23 jaar) willen verwelkomen om het voor- en/of hoofdgerecht (18.15 en 19.15 uur) met u mee te eten. Ook zoeken we mensen die het nagerecht willen maken. Wilt u ons helpen? U kunt zich melden bij Hans Blok (06-81214114).

   Agenda:

09-02: JV (Sport)

10-02: WoW om 7.30 uur in de schuur van Jelle, leiding: Leenart v.d. Vlies

10-02: Oud papier (Teo Hoogendijk en Simon Stuij)

10-02: Rommelmarktspullen inleveren tussen 10-12 uur

10-02: Instuif

11-02: Zingen na de avonddienst

12-02: Mannenvereniging

13-02: Catechese

14-02: Bijbelstudiekring

14-02: Kerkenraadsvergadering

   Ten slotte: Ter voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Denk elke dag tijdens het eten van je boterham, dat je lichaam dit brood nodig heeft, dat je ook Jezus zo nodig hebt als dit brood. Denk aan bemoediging, vergeving, volharding e.d.

Hartelijke groeten,

                                                                                                De kerkenraad