Kerkbode 2 februari 2024

Zondag 4 februari 2024

10.00 uur: ds. B.E. Weerd (Papendrecht, voorber. HA)

18.30 uur: Prop. P. van der Schee (Hoevelaken)

Voorzang: v.m. Ps. 117:1 n.m. Ps. 25:2

Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (De Hoop) 2. Kerkbeheer

Oppas: Nadia Vink en Saskia de Jong

Omzien naar elkaar: Laten we bidden voor gemeenteleden die ziek zijn of zorg nodig hebben.
Censura morum en bezinningsuur Heilig avondmaal: Dinsdag 6 februari is er om 19.30 uur Censura morum in de consistorie van de kerk. Om 20.00 uur begint het bezinningsuur voor het Heilig avondmaal. Allen van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het bezinningsuur
Vele handen maken licht werk: Wij zijn op zoek naar mensen die de kerk willen schoonmaken, want we genieten toch allemaal van onze schone kerk? U maakt in tweetallen, 1 keer in de 2 a 4 weken de kerk schoon (hoe meer handen, hoe meer weken ertussen zitten). Lijkt het u wat? Of wilt u meer informatie hebben? Laat het weten aan Jannie Baan of Bart Nijhof (06-43554941).

  Agenda:

04-02: koffiedrinken na de ochtenddienst
05-02: Jonge stellen/vrijgezellenkring
05-02: Vrouwenvereniging
06-02: Catechese
06-02: Censura morum: 19.30 uur/ bezinningsuur: 20.00 uur
06-02: De Vuursteen
07-02: Vrouwenbidstond (loc. Dr. Ingelsestr. 3) voorber. Anja
07-02: Bij de Bron
07-02: Collectemunten: 19.00-20.00 uur in de consistorie
08-02: Immanuel

   Ten slotte: Geestelijk trouw blijven. Het blijkt dat de verbinding met de gemeente onmisbaar is om geestelijk trouw te kunnen zijn aan Christus. Dat wordt ook benoemd in de brief aan de Hebreeën. De gemeenteleden worden indringend opgeroepen tot trouw en onderlinge liefde. Maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde (Hebr. 3:13). Dit gebeurt tegen de achtergrond van vervolgingen en beproevingen waarmee de gemeenteleden te kampen hebben. De tegenwerking en tegenstand van de omgeving nemen toe. Het volgen van Christus gaat steeds meer kosten. Het vuur van het geloof brandt ondertussen minder sterk dan eerder. Het gevaar is dat men het geloof vaarwel zegt, terwijl de dag nadert dat Christus terugkomt! Hoe zullen ze ontsnappen op de oordeelsdag wanneer ze het grootste Evangelie gehoord en geloofd hebben, maar vervolgens veronachtzaamd. De schrijver van de Hebreeën brief doet een dringend beroep op de gemeenteleden om elkaar dagelijks te vermanen. De beslissende tijd is immers aangebroken. Het heden heeft gewicht. De onderlinge verantwoordelijkheid voor elkaar is groot. Men heeft elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Op wat voor manier? Door aanwezig te zijn in de samenkomsten van de gemeente en zich in te zetten. Dat is de enige manier om binnen de christelijke gemeente lief te hebben en de ander tot zegen te zijn (Hebr. 10:24,25).

Hartelijke groeten,

                                                                                                                     De kerkenraad