Zondag 18 februari 2024

10.00 uur: ds. J. Veldhuijzen (Putten) 18.30 uur: ds. J. ter Maten (Kesteren)

Voorzang: v.m. GdH.:9 n.m. Ps. 34:6

Collecten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer (kosten opknappen kerkplein)

Oppas: Josien Kuiper, Marit de Groot en Siem Kuiper

   Omzien naar elkaar: Peter Damsteeg (Dorpsstr. 17) is opgenomen in het ziekenhuis met hartklachten. Hij was hier almee bekend, maar nu is zijn situatie zorgelijk. Bij ons oud-gemeentelid Johan Ruisbroek is kanker geconstateerd. Zijn situatie is ook erg zorgelijk. We denken bij beide aan hun familieleden hier in het dorp en bidden voor deze jonge gezinnen nu hun vaders ernstig ziek zijn.

   Oud papier: In het 4e kwartaal van 2023 is er met het oud papier € 310,20 opgehaald voor de jeugdraad. Met dit mooie bedrag kunnen er veel activiteiten mogelijk gemaakt worden binnen de clubs, Instuif en Kind in de Gemeente. Een ieder die hier een steentje aan bijdraagt, hartelijk dank!

   Giftenverantwoording: Via dhr. M. Boot is 1 x € 30,- en 1 x € 10,- ontvangen voor de kerk.

   Agenda:

17-02: Café de Kroon 19-02: Vrouwenvereniging 21-02: Vrouwenbidstond (loc. Westeinde 32) voorber. Carin 21-02: Bijbelgesprekskring: 19.30 u. in ’t Wingerds hof

   Ten slotte: Hartelijke groeten namens,

                                                                      De kerkenraad